Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu de personal funcionari de carrera per a ocupar dos places d'agent/a de Policia Local, pel torn lliure, sistema oposició, i la formació d'una borsa de treball (codi convocatòria OPO 2021-2)

Estat | Oberta
Data de publicació | 01/10/2021
Data límit | 21/10/2021
Data de resolució |

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instàncies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anunci BOPB 28/09/2021

Anunci DOGC 01/10/2021

Termini presentació instàncies del 02/10/2021 al 21/10/2021

Relació provisional d'admesos i exclosos 25/10/2021

Convocatòria prova de coneixements generals i específics 15/11/2021

Convocatòria prova de coneixements de la llengua catalana 24/11/2021

Relació definitiva admesos i exclosos 10/11/2021

Anunci resultats prova de cultura general i coneixements específics 16/11/2021

Convocatòria proves físiques 30/11/2021

Anunci esmenes resultats prova de cultura general i coneixements específics 22/11/2021

Diligència resultats prova de coneixements de la llengua catalana 24/11/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40