Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria per a la cobertura no definitiva, mitjançant comissió de serveis, nomenament provisional i/o acumulació, del lloc de treball de Tresorer/a, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional.

Estat | Oberta
Data de publicació | 22/10/2021
Data límit | 05/11/2021
Data de resolució |

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instàncies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Termini presentació instàncies del 22/10/2021 al 05/11/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40