Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 5/12/2022 01:26:00

Convocatòria del procés selectiu concurs oposició lliure, d'una plaça de tècnic/a auxiliar (subgrup C1), vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, corresponent a l'oferta pública d'ocupació 2019 (codi convocatòria OPO 2019-6)

Estat | Oberta
Data de publicació | 21/06/2022
Data límit | 11/07/2022
Data de resolució |

La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anunci bases i convocatòria BOPB 14/06/2022

Anunci DOGC 21/06/2022

Inici termini presentació instàncies 22/06/2022

Fi termini presentació instàncies 11/07/2022

Relació provisional admesos i exclosos 02/08/2022

Fi termini presentació esmenes i reclamacions 17/08/2022

Relació defintiva admesos i exclosos 16/09/2022

Convocatòria prova teòrica 26/10/2022

Anunci resultats prova teòrica i convocatòria prova pràctica 08/11/2022

Data convocatòria prova pràctica 18/11/2022

Anunci resultats prova pràctica i puntuació total fase oposició.

Anunci puntuació fase concurs, puntuació total procés selectiu i propposta de contractació.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40