Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 5/12/2022 01:47:59

Convocatòria del procés selectiu mitjançant concurs oposició i torn de promoció interna, d'una plaça de tècnic/a grau mitjà/na, en règim laboral fix vacant a la plantilla de personal laboral de l'Ajuntament de Castellar del Vallès (codi convocatòria OPO 2022-2)

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 21/07/2022
Data límit | 10/08/2022
Data de resolució |

Anunci publicació bases BOPB 15/07/2022

Anunci convocatòria DOGC 21/07/2022

Data inici presentació sol·licituds 22/07/2022

Data límit presentació sol·licituds 10/08/2022

Relació provisional d'admesos i exclosos 23/09/2022

Convocatòria prova de coneixements específics 20/10/2022

Anunci resultat prova de coneixements, valoració de mèrits, puntutació final i proposta de contractació 24/10/2022

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40