Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 30/09/2023 20:41:52

Convocatòria per a la provisió, en règim d’interinatge per programa temporal, d’un lloc de treball de tècnic/a de fiscalització d’intervenció, grup a1, pel sistema concurs oposició.

Estat | Oberta
Data de publicació | 05/05/2023
Data límit | 25/05/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 05/05/2023

Data publicació DOGC: 05/05/2023

Data inici presentació sol·licituds: 06/05/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 25/05/2023

Anunci resultats prova teòrica i pràctica i proposta declarar desert el procés selecció: 27/6/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40