Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 17/07/2024 17:28:34

Convocatòria per la provisió mitjançant comissió de serveis, d’una plaça de personal funcionari, plaça tècnic/a superior dret, lloc de treball de cap d’unitat Jurídica i Administrativa Territori de l’Ajuntament de Castellar del Vallès.

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 23/06/2023
Data límit | 03/07/2023
Data de resolució |

ota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 23/06/2023

Data inici presentació sol·licituds: 24/06/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 03/07/2023

Anunci relació admesos i convocatòria entrevista: 10/07/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40