Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 10:35:38

Convocatòria del procés de selecció, mitjançant sistema concurs oposició lliure, d'un/a professor/a de música (especialitat bateria i percussió) en substitució de la titular del lloc de treball i fins la seva reincorporació.

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 12/07/2023
Data límit | 19/07/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 12/07/2023

Data publicació DOGC: 12/07/2023

Data inici presentació sol·licituds:  13/07/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 19/07/2023 (inclós)

Relació provisional aspirants admesos i exclosos: 06/09/2023

Publicació relació definitiva admesos i exclosos: 18/09/2023

Anunci puntuació entrrevista personal, fase concurs, puntuació final i proposta contractació: 26/09/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40