Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

La pàgina s'ha generat el 29/09/2023 20:08:36

Convocatòria del procés de selecció de personal laboral temporal per cobrir lloc de treball de tècnic/a auxiliar de continguts (subgrup C1), per substitució de la titular del lloc de treball pel temps que duri la seva I.T.

Estat | Oberta
Data de publicació | 04/08/2023
Data límit | 24/08/2023
Data de resolució |

Tota la documentació requerida, s’ha de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Data publicació BOPB: 04/08/2023

Data publicació DOGC: 04/08/2023

Data inici presentació sol·licituds: 05/08/2023

Data finalització presentació sol·licituds: 24/08/2023 (inclòs)

Publicació relació provisional admesos i exclosos: 18/09/2023

Darrer dia presentació esmenes o al·legacions: 21/09/2023 (inclòs).

Publicació relació definitiva admesos i exclosos: 27/09/2023

Publicació diligència de resultats prova de català: 28/09/2023

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40