Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Comissions

La pàgina s'ha generat el 21/03/2023 02:57:33

Les comissions estan formades pels membres que designin els grups polítics en proporció al nombre de regidors que tinguin en el Ple. Correspon a les comissions les següents competències: - L'estudi, informe o consulta dels assumptes que hagin de ser sotmesos a la decisió del Ple. - El seguiment de la gestió de l'alcalde i del seu equip de govern, sense perjudici del superior control i fiscalització que, amb caràcter general, li correspon al Ple. - Aquelles que el Ple els delegui, d'acord amb el que disposa la llei. - També poden intervenir en relació amb els assumptes que s'han de sotmetre a la comissió de govern quan aquest òrgan els demani dictamen. Correspon al Ple de determinar el nombre i la denominació de les comissions i les seves modificacions. Aquestes comissions es poden també constituir amb caràcter temporal per tractar de temes específics. A Castellar, les comissions es reuneixen de manera habitual el dimarts anterior al Ple, sens perjudici que també es puguin convocar en altres dates. Les sessions no són obertes al públic.

Comissió d'Economia i Serveis Generals

Pau Castellví Canet
Pau Castellví Canet
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Yolanda Rivera Dueñas
Yolanda Rivera Dueñas
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Anna Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Pepe González Navas
Pepe González Navas
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Daniel Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Àngela Bailén Valenzuela
Àngela Bailén Valenzuela
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Rafa Homet Ventayol
Rafa Homet Ventayol
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Josep Maria Calaf i Vives
Josep Maria Calaf i Vives
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals
Matías De la Guardia Argente
Matías De la Guardia Argente
Vocal de la Comissió d'Economia i Serveis Generals

Comissió de Territori i Sostenibilitat

Esther Font Guiteras
Esther Font Guiteras
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Pepe González Navas
Pepe González Navas
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Pepe Leiva Reyes
Pepe Leiva Reyes
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Yolanda Rivera Dueñas
Yolanda Rivera Dueñas
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Nakor Bueno Gómez
Nakor Bueno Gómez
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Carolina Gómez Sánchez
Carolina Gómez Sánchez
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Joana Borrego Artacho
Joana Borrego Artacho
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Oriol Martori Gallissà
Oriol Martori Gallissà
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Josep Maria Calaf i Vives
Josep Maria Calaf i Vives
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Pau Castellví Canet
Pau Castellví Canet
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat
Matías De la Guardia Argente
Matías De la Guardia Argente
Vocal de la Comissió de Territori i Sostenibilitat

Comissió Social

Daniel Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
Vocal de la Comissió Social
Anna Margalef Martínez
Anna Margalef Martínez
Vocal de la Comissió Social
Àngela Bailén Valenzuela
Àngela Bailén Valenzuela
Vocal de la Comissió Social
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Vocal de la Comissió Social
Nakor Bueno Gómez
Nakor Bueno Gómez
Vocal de la Comissió Social
Joana Borrego Artacho
Joana Borrego Artacho
Vocal de la Comissió Social
Dolors Ruiz Rodríguez
Dolors Ruiz Rodríguez
Vocal de la Comissió Social
Núria Raspall Aluja
Núria Raspall Aluja
Vocal de la Comissió Social
Pau Castellví Canet
Pau Castellví Canet
Vocal de la Comissió Social
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Vocal de la Comissió Social
Matías De la Guardia Argente
Matías De la Guardia Argente
Vocal de la Comissió Social

Comissió Especial de Comptes

Pau Castellví Canet
Pau Castellví Canet
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Yolanda Rivera Dueñas
Yolanda Rivera Dueñas
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Anna Màrmol Martínez
Anna Màrmol Martínez
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Pepe González Navas
Pepe González Navas
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Joan Creus Oliveras
Joan Creus Oliveras
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Daniel Pérez Morejón
Daniel Pérez Morejón
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Àngela Bailén Valenzuela
Àngela Bailén Valenzuela
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Rafa Homet Ventayol
Rafa Homet Ventayol
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Josep Maria Calaf i Vives
Josep Maria Calaf i Vives
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Margarita Oncins Casanova
Margarita Oncins Casanova
Vocal de la Comissió Especial de Comptes
Matías De la Guardia Argente
Matías De la Guardia Argente
Vocal de la Comissió Especial de Comptes

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40