Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de reducció del preu públic del servei d'Escola Bressol municipal i/o servei fix de 5 dies de Menjador Escolar. Curs 2019/2020

Àmbit | Educació

Sol·licitud de reducció del preu públic del servei d'Escola Bressol municipal i/o servei fix de 5 dies de Menjador Escolar curs 2019-2020:

  • vinculada a la capacitat econòmica
  • per a famílies amb més d'un fill/a matriculat a l'escola bressol
  • per a famílies monoparentals
  • per a famíles nombroses

 

Les reduccions regulades a famílies nombroses, a famílies monoparentals, famílies amb més d'un fill/a matriculat a l'escola bressol i reducció vinculada a la capacitat econòmica de la família, no són acumulatives, i en cas que en una persona es doni més d'una de les circumstàncies que es contemplen, s'aplicarà únicament la reducció major.

 

Qui ho pot sol·licitar | Totes les famílies dels alumnes de les Escoles Bressol Municipals de Castellar del Vallès
Quan es pot sol·licitar | En el moment de presentar la matricula a l'escola bressol i un cop matriculat, en qualsevol moment
per Internet |

Les sol·licituds per capacitat econòmica es poden presentar de forma electrònica.

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit” adjuntant el formulari corresponent a cada cas i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Enllaç tràmit
Presencial |

La presentació de les sol·licituds s'han de realitzar a:

  • Serveis d'Atenció Ciutadana (SAC): sol·licituds per capacitat a econòmica.
  • Escoles Bressol Municipals: sol·licituds per a famílies monoparentals, famílies nombroses i famílies amb més d'un fill/a matriculat/da a l'escola bressol.
Documentació |

Sol·licitud de reducció del preu públic del servei d'Escola Bressol municipal i/o el servei fix de 5 dies de menjador escolar que correspongui.

Documentació addicional:

  • En el cas de capacitat econòmica: es demanarà a la persona interessada que aporti la documentació necessària per a determinar el seu nivell de renda en cas que, per les circumstàncies personals de la persona contribuent, l'Ajuntament no pugui obtenir les dades del nivell de renda.
  • En el cas de famílies monoparentals: fotocòpia validada del títol de família monoparental que expedeix la Generalitat de Catalunya (vigent en la data de sol·licitud).
  • En el cas de famílies nombroses: fotocòpia validada del títol de família nombrosa que expedeix la Generalitat de Catalunya (vigent en la data de sol·licitud).
  • En el cas de famílies amb més d'un fill/a matriculat/da a l'escola bressol: fotocòpia validada del llibre de família.

 

 

Cost |

Gratuit

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40