Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu per a formar una borsa de treball de personal conserge, pel sistema de concurs oposició

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 23/11/2020
Data límit | 03/12/2020
Data de resolució |

Publicació bases i convocatòria BOP 18/11/2020

Publicació anunci DOGC 23/11/2011

Període de presentació instàncies del 24/11/2020 fins el 03/12/2020

Important: La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n), sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Relació provisional admesos i exclosos 14/12/2020

Convocatòria prova de coneixements: exercici teòric 13/01/2021

Relació definitiva admesos i exclosos 23/12/2020

Nota informativa ajornament prova de coneixements 07/01/2021

Mesures preventives COVID-19 02/02/2021

Nova data convocatòria prova de coneixements: exercici teòric 18/02/2021

Anunci resultats prova de coneixements 22/02/2021

Convocatòria prova de coneixements de la llengua catalana 25/02/2021

Diligència resultats prova de coneixements de la llengua catalana 25/02/2021

Convocatòria entrevistes personals 9, 10 i 11/03/2021

Anunci resultats entrevista i presentació mèrits 17/03/2021

Anunci puntuació fase concurs, puntuació final i proposta constitució borsa 19/04/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40