Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu de personal funcionari interí per a ocupar una plaça de tècnic/a de grau mitjà Educació Social, i la constitució d'una borsa de treball per cobrir substitucions i altres necessitats temporals de la Unitat de Benestar Social, pel sistema de concurs oposició.

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 14/12/2020
Data límit | 04/01/2021
Data de resolució |

Important: La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n), sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Publicació BOPB 09/12/2020

Publicació DOGC 14/12/2020

Últim dia presentació instàncies 04/01/2021

Relació provisional admesos i exclosos 01/02/2021

Prova de coneixements específics 23/02/2021

Relació definitiva d'admesos i exclosos 16/02/2021

Anunci resultats prova de coneixements específics 25/02/2021

Prova de coneixements pràctics 11/03/2021

Anunci resultats prova de coneixements pràctics 12/03/2021

Convocatòria entrevista personal 23/03/2021

Anunci resultats puntuació entrevista 26/03/2021

Anunci resultats valoració mèrits 26/03/2021

Anunci resultats puntuació final 26/03/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40