Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu de personal laboral permanent per a ocupar una plaça d'auxiliar administratiu/va, pel torn lliure, sistema concurs oposició (codi convocatòria OPO 2019-3)

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 02/03/2021
Data límit | 22/03/2021
Data de resolució |

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instancies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anunci bases i convocatòria 23/02/2021

Anunci DOGC 02/03/2021

Termini presentació instàncies del 03/03/2021 al 22/03/2021

Relació provisional admesos i exclosos 08/04/2021

Relació definitiva admesos i exclosos 29/04/2021

Convocatòria prova de coneixements de la llengua catalana 30/04/2021

Convocatòria prova de coneixements teòrics 06/05/2021

Diligència resultats prova de coneixements de la llengua catalana 30/04/2021

Anunci resultats prova de coneixements teòrics 07/05/2021

Convocatòria prova de coneixements pràctics 19/05/2021

Anunci resultats prova pràctica 26/05/2021

Anunci resultats fase concurs, puntuació total procés selectiu i proposta contractació 26/05/2021

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40