Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria de la provisió, mitjançant comissió de serveis de personal funcionari de carrera, d'una plaça de tècnic/a superior en Dret, lloc de treball de cap d'unitat de Fiscalització i Administració General

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 10/03/2021
Data límit | 12/04/2021
Data de resolució |

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instancies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica de la web www.castellarvalles.cat o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Anunci convocatòria BOPB 09/03/2021

Data màxima presentació d'instàncies 12/04/2021

Anunci BOPB rectificació error material bases 07/04/2021

 

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40