Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria per a la cobertura no definitiva, mitjançant acumulació, del lloc de treball de Tresoreria, reservat a personal funcionari d'Administració local amb habilitació de caràcter nacional

Estat | Finalitzada
Data de publicació | 18/03/2021
Data límit |
Data de resolució |

Anunci BOPB 18/03/2021

Termini màxim presentació d'instàncies 19/04/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40