Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Oferta de treball de l'Ajuntament

Convocatòria del procés selectiu per a la contractació temporal de 15 persones desocupades dintre del Pla extraordinari d'ocupació de l'Ajuntament de Castellar del Vallès 2021

Estat | Oberta
Data de publicació | 11/05/2021
Data límit | 21/05/2021
Data de resolució |

Els llocs de treball objecte de la selecció són els següents:

1 Tècnic/a superior dinamitzador xarxes socials (Codi convocatòria PLO 2021-1).

1 Tècnic/a mitjà/na participació i transparència (Codi Convocatòria PLO 2021-2).

2 Agents cívics (Codi convocatòria PLO 2021-3).

2 Administratius/ves (Codi convocatòria PLO 2021-4).

1 Tècnic/a auxiliar informàtica (Codi convocatòria PLO 2021-5).

6 Auxiliars administratius/ves (Codi convocatòria PLO 2021-6).

2 Peons/es (Codi convocatòria PLO 2021-7).

 

Relacions provisionals d'admesos i exclosos 28/05/2021 

Accedeix a la informació de cada convocatòria des dels enllaços següents:

1 Tècnic/a superior dinamitzador xarxes socials (Codi convocatòria PLO 2021-1).

1 Tècnic/a mitjà/na participació i transparència (Codi Convocatòria PLO 2021-2).

2 Agents cívics (Codi convocatòria PLO 2021-3).

2 Administratius/ves (Codi convocatòria PLO 2021-4).

1 Tècnic/a auxiliar informàtica (Codi convocatòria PLO 2021-5).

6 Auxiliars administratius/ves (Codi convocatòria PLO 2021-6)

2 Peons/es (Codi convocatòria PLO 2021-7).

 

 

Important: Degut a la situació provocada per la pandemia Covid-19, demanem que sempre que sigui posible que la presentació de instàncies es faci de forma telemàtica. La sol·licitud i tota la documentació requerida, s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament de forma electrònica a través del tràmit d’instància genèrica o de forma presencial al Servei d’Atenció Ciutadana (edifici El Mirador, plaça d’El Mirador, s/n) demanant cita prèvia, sense perjudici d’altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Publicació BOPB bases 07/05/2021

Anunci DOGC 11/05/2021

Termini presentació instàncies del 12/05/2021 al 21/05/2021

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40