Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Bases del concurs de creativitat per elaborar el logotip i el lema del Pla Estratègic Castellar 20/20

Del 14 de juliol al 16 d'octubre de 2015

Objectiu

L’Ajuntament de Castellar del Vallès convoca un concurs de creativitat per elaborar el logotip i el lema que identificaran el Pla Estratègic Castellar 20/20.

Aquest és un projecte de treball col·laboratiu que pretén visualitzar i construir com ha de ser Castellar del Vallès durant la dècada dels anys 20. Per això, i amb la finalitat de definir el model de municipi del futur, es farà un procés ampli de participació ciutadana durant els propers anys.

Concursants

Poden participar en aquest concurs totes les persones empadronades a Castellar del Vallès sense limitació d’edat.

Format

Cada participant presentarà com a màxim una proposta de disseny que haurà d’incloure les paraules “Castellar 20/20” i un lema del Pla Estratègic.

El logotip i lema es presentaran en format d’arxiu digital (pdf, jpg i/o tiff) amb una resolució mínima recomanable de 300ppp.

Es pot entregar amb CD, DVD o llapis USB (que es retornarà a l’usuari, una vegada s’hagi fallat el veredicte).

Presentació

La inscripció al concurs s’haurà de fer al Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador en horari d’obertura.

Les obres es lliuraran en un sobre tancat, sense identificació de l’autor o autora, Caldrà indicar a l’exterior del sobre: “Concurs logotip Castellar 20/20.

A l’interior hi haurà:

- CD, DVD o llapis USB

- Un sobre tancat més petit que contindrà un full amb el nom, cognoms, adreça física, telèfon de contacte i adreça electrònica de l’autor/a i una fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l’autor/a.

Els treballs que es presentin hauran de ser originals de la persona que es presenta al concurs. No es podran presentar propostes que hagin estat premiades en altres concursos o utilitzats de forma pública

Terminis

El període de presentació de propostes al concurs finalitzarà el divendres, 16 d’octubre. No es podran admetre obres lliurades amb posterioritat a aquesta data.

Jurat

El jurat estarà integrat pels treballadors municipals de la Unitat de Disseny Gràfic de l’Ajuntament i per un representant de la comissió política del Pla Estratègic Castellar 20/20.

Criteris de valoració

Es valoraran les obres que, a judici del jurat, identifiquin i representin millor el Pla Estratègic Castellar 20/20, Es tindrà en compte l'originalitat i la creativitat, a més de la qualitat artística i tècnica del logotip i la proposta de lema.

Reconeixements i premi

Hi haurà un màxim de 5 propostes finalistes escollides pel Jurat, que participaran en el Procés d'elaboració del Logo i lema definitius. Aquest procés consistirà en un Taller gratuït de 10 hores de durada (del 19 al 30 d’octubre) a El Mirador en creativitat i disseny, així com la tutorització per part dels experts per elaborar la proposta definitiva.

D’aquestes propostes finalistes, una vegada s’hagi realitzat el Taller, el Jurat escollirà el 1er Premi, que consistirà en 300 € bescanviables per material electrònic vinculat al disseny gràfic (tablets, tauletes, accessoris...).

Veredicte

El veredicte del jurat serà inapel·lable.

El concurs podrà ser declarat desert.

El jurat es reserva el dret de desqualificar els treballs que no s’ajustin a les bases establertes.

Propietat, modificació i devolució de les obres

La persona guanyadora cedeix la seva obra a l’Ajuntament de Castellar del Vallès sense límit de temps i amb caràcter exclusiu, corresponent a aquest últim els drets d’explotació de la seva propietat intel·lectual.

La resta d’autors i d’autores podran recuperar les seves obres a les oficines del Servei d’Atenció Ciutadana d’El Mirador (en horari d’obertura) en el termini de tres mesos.

Acceptació

La participació en aquest concurs porta implícita l’acceptació total d’aquestes bases, així com la del jurat i del seu veredicte.

Notícies

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40