Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Les empreses hauran d'estar ubicades al terme municipal de Castellar del Vallès.
Les empreses hauran d'estar ubicades al terme municipal de Castellar del Vallès.

L’Ajuntament destinarà una partida de 30.000 euros a subvencionar la creació d’empreses locals l’any 2016

Dimarts 19 de gener de 2016

La mesura consisteix en l’aportació d’un import màxim de 1.500 euros per a cada activitat econòmica

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert aquest 2016 una nova línia de subvencions adreçada a les empreses que engeguin la seva activitat econòmica durant l’any en curs a la vila.

Per poder obtenir les subvencions, que consistiran en un màxim de 1.500 euros per a cada activitat econòmica, caldrà, entre d’altres requisits, que aquesta activitat tingui el seu domicili fiscal i centre principal de treball ubicats al terme de Castellar del Vallès i, alhora, que disposi d’un pla d’empresa desenvolupat pels serveis municipals i informat favorablement.

Cal tenir en compte que les sol·licituds de subvenció, que s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament, situat a El Mirador, s’hauran de fer arribar al consistori quan hagin transcorregut un mínim de sis mesos des de l’inici de l’activitat. La forma jurídica podrà ser tant la de l’empresari societari (societat mercantil) com la de l’empresari individual (treballador/a autònom/a), en activitats que no siguin de continuïtat, ni canvi de forma jurídica, ni canvi de denominació d’una activitat econòmica preexistent, ni traspàs entre familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.

Per al 2016, la quantia total disponible per a la concessió de les subvencions és de 30.000 euros.

Es mantenen les subvencions per a la contracció de persones

D’altra banda, l’Ajuntament manté enguany les subvencions a les empreses locals que contractin castellarencs i castellarenques que es trobin en situació d’atur i estiguin inscrits al Servei Local d’Ocupació i al Servei d’Ocupació de Catalunya.

Aquesta mesura, que es va engegar l’any 2015, consisteix en l’aportació, per part de la corporació local, d’un import equivalent entre una mensualitat i una mensualitat i mitja del Salari Mínim Interprofessional (SMI) per cada persona contractada, en cas que es compleixin totes les condicions establertes en l’ajut. Així, per a contractacions de quatre mesos, es subvencionaran 655,20 euros, per a contractacions de cinc mesos, 819 euros, i per a contractacions de sis mesos 982,8 euros. En cas que la persona contractada tingui més de 45 anys en el moment de la contractació, les quanties anteriors s’incrementaran en un 25%. Si es tracta de contractes amb dedicació parcial, la quantia es reduirà proporcionalment.

Cal tenir en compte que les contractacions han de tenir una durada mínima de quatre mesos i que s’han de fer amb la intermediació de la borsa de treball del Servei Local d’Ocupació de l’Ajuntament. Entre d’altres, quedaran exclosos de subvenció els contractes a persones que en els 12 mesos anteriors a la data de contractació estiguessin prestant serveis a la mateixa empresa.

Com ja va fer el 2015, l’Ajuntament subvencionarà un màxim de cinc contractes tramitats per una mateixa empresa o autònom a l’any, a través d’una dotació pressupostària que enguany és de 40.000 euros.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40