Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Seguretat i Protecció civil

Vendaval
Vendaval

Consells a seguir en cas de ventades

Recomanacions de prevenció i autoprotecció per ventades:

 • Quan s’anuncia un episodi de vent es recomana evitar deixar objectes no estàtics a terrasses i façanes per tal d'evitar que el vent els pugui fer caure a la via pública (testos, les gàbies i els elements decoratius a les terrasses) i recollir tendals i assegurar tots els elements exteriors que puguin sortir volant (antenes), tancar portes i finestres i baixar completament les persianes (per evitar corrents d’aire que puguin trencar i fer caure el vidres).
 • Escolteu la ràdio per informar-vos de l'episodi.
 • No utilitzeu el telèfon (fix o mòbil) si no és autèntica emergència. El sistema telefònic es pot saturar i les trucades realment d'emergència poden quedar sense resposta.
 • En qualsevol cas seguiu les consignes, les mesures de precaució i els consells d'actuació que donin les autoritats.
 • Una mesura d'autoprotecció preventiva és concertar una assegurança que cobreixi els danys que pugui provocar aquest tipus de risc al vostre negoci i/o habitatge.

Precaucions abans dels períodes de vent:

 • Reviseu periòdicament l'estat i l'estructura de la teulada de casa vostra i repareu les teules trencades, els balcons i les façanes en mal estat per evitar que puguin caure enderrocs o runa a la zona pública
 • No utilitzeu ni dipositeu materials ni objectes en les cobertes, ni en les terrasses o balcons
 • Tingueu a casa sempre, com a mínim una llanterna amb piles de recanvi, o/i un llum de càmping gas amb encesa automàtica. Us pot fer molt de servei.
 • Tingueu un transistor de ràdio a piles per poder estar informats en cas de fallada elèctrica.

Si us sorprèn un episodi de vent quan esteu dins de casa vostra o d'un edifici:

 • Reviseu que no hi hagin cornises, balconades o façanes en mal estat
 • Reviseu les terrasses i els balcons i retireu tot allò que no estigui fix i assegureu els tendals, les persianes i les antenes
 • Tanqueu les portes i les finestres i baixeu les persianes
 • Si no cal, no sortiu de casa
 • Seguiu per les emissores locals de ràdio les informacions i consignes que donin les autoritats de protecció civil sobre el desenvolupament de la ventada.

Si us trobeu fora del vostre domicili al carrer:

 • Eviteu els murs, les tàpies i les tanques publicitàries
 • El arbres ofereixen perill de caiguda i de trencament de grans branques, es recomana no transitar pels parcs i les avingudes arbrades
 • No passeu per sota de bastides o d’edificis en construcció
 • Els pals de llum i les torres d’alta tensió són molt perillosos, allunyeu-vos i en cas de caiguda aviseu al 112

Si us trobeu en una zona no urbana, a l'aire lliure:

 • Tingueu presents els consells anteriors, i...
 • Allunyeu-vos de les cases velles o en mal estat i eviteu el murs i els arbres
 • Extremeu al màxim la precaució en la realització d'activitats a l'aire lliure, especialment pel que fa a activitats de muntanya i/o en les zones arbrades.
 • En els episodis de fortes ventades està prohibit fer foc al bosc i fer cremes agrícoles (i se suspenen les autoritzades).

Si esteu al camp recordeu els consells per evitar els incendis forestals i:

 • No fumeu mentre es camina per la muntanya, ni llançar, en cap concepte, burilles o fòsfors al terra.
 • No encengueu foc en cap circumstància.
 • No utilitzeu artefactes o material explosiu (petards)
 • En l’execució d’obres o treballs que puguin implicar risc de produir incendis forestals (utilització de soldadors, desbrossadores, serres de disc, generadors, etc.), els promotors i executors hauran de complir estrictament les normes de seguretat en prevenció d’incendis forestals en l’execució d’obres i treballs que es realitzin en terrenys forestals o en els seus voltants.
 • Si detecteu un incendi en els seus inicis podeu intentar sufocar-lo llançant aigua o terra sobre la base de les flames o colpejant amb la branca d’un arbre amb fulla verda. Si passat més d’un minut no ha pogut ser sufocat, ho heu de comunicar immediatament al telèfon 112 o a les autoritats més properes.
 • En cas d’incendi, seguiu en tot moment les indicacions que li siguin donades pel personal que té atribuïdes les missions de vigilància i extinció.

Si esteu conduint o heu de conduir:

 • Si és possible eviteu circular i si malgrat tot ho heu de fer informeu-vos sobre l’estat de la meteorologia i les previsions.
 • Extremeu la precaució en tots els trajectes, especialment als conductors que circulen amb vehicles de grans dimensions o que transporten algun remolc, que són els més vulnerables en aquestes circumstàncies, recordem que:
 • Quan més gran és el volum del vehicle, hi ha una major fricció i, per tant, més risc de sortir de la via o bolcar sobretot en condicions de ràfegues laterals.
 • És important que alentiu la marxa (un cop de vent pot fer desviar-vos de la vostra trajectòria), sigeu molt prudents en els avançaments i estigueu pendents de la direcció del vehicle en tot moment. La velocitat idònia serà aquella que permeti l'usuari de mantenir la trajectòria tot i la pressió exercida pel vent.
 • Les motos corren perill de bolcar davant de vents transversals.
 • Pel que fa a la resta de conductors convé vigilar sobretot en el moment d'avançar vehicles de grans dimensions. S'ha de deixar prou distància de separació lateral per evitar fregaments en cas de petites desviacions de la trajectòria.
 • En cas de necessitat, pareu en una zona segura i espereu que amaini el vent

El temporal en zones marítimes:

 • Protegiu el vostre habitatge davant la possible invasió de l’aigua del mar.
 • Si esteu en un càmping romangueu atents a la possibilitat d’evacuació.
 • No us acosteu a passejos marítims, espigons o penya-segats, la força de l’aigua et pot arrossegar.
 • No circuleu amb vehicles per carreteres properes a la línia de platja.
 • Absteniu-vos de practicar qualsevol mena d’esport nàutic.

 • Si disposeu d’embarcació, procueu assegurar el seu amarratge en un lloc resguardat.
 • Mantingueu-vos informats de la previsió de l’estat de la mar a través de les dades facilitades per confraries pesqueres, clubs nàutics, Capitania Marítima o Salvament Marítim.

Després de l’episodi:

 • Comproveu que no hagin quedat elements afectats pel vendaval i, en el seu cas, refermeu-los al seu suport per evitar que puguin caure sobre les persones.
 • Feu una relació detallada dels béns afectats, amb una valoració aproximada de cadascun, i tantes fotografies com pugueu (habitatge, comerç, vehicles, maquinària, electrodomèstics, mobles, etc.).

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40