Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
Carregant
 

Perfil del contractant

Perfil del contractant

El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de l'Ajuntament de Castellar del Vallès amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació, tal com estableix l'article 42 de la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic. De forma preceptiva, el perfil de contractant recull la informació relativa a licitacions, adjudicacions provisionals i els acords o resolucions pels quals s'eleven aquestes a definitives.

El perfil del contractant és el medi de difusió de les licitacions municipals de contractes d'obres de valor estimat superior a 200.000 euros, i per a la resta de contractes municipals superiors a 60.000. Així mateix és un medi de difusió pública dels resultats dels procediments de contractació d'obres de valor estimat superior a 50.000 euros i per a la resta de contractes superiors a 18.000 euros.

Els interessats en participar o conèixer l'activitat contractual municipal trobaran al perfil del contractant els documents contractuals necessaris com son els plecs de clàusules administratives particulars i informació essencial sobre el procediment concret, com els terminis de presentació o l'estat de situació de l'expedient. Així mateix, s'informa sobre les dades de contacte per tenir major informació.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès té la seva adreça al Passeig Tolrà, 1, 08211, Castellar del Vallès, i el NIF.: P-0805000-G.

Per accedir al perfil del contractant clica aquí

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40