Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Accessibilitat

Declaració d'Accessibilitat

La present declaració d'accessibilitat s'aplica als llocs web www.castellarvalles.cat i https://seu.castellarvalles.cat.

L'Ajuntament de Castellar dell Vallès està compromès amb assegurar l'accessibilitat digital de les persones amb discapacitats, fent millores contínues de l'experiència de les persones usuàries aplicant els estàndards d'accessibilitat pertinents de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic, amb el que es trasposa la Directiva 2016/2102 del Parlament Europeu i del Consell (UE).

Iniciatives per donar suport a l'accessibilitat

Ajuntament de Castellar dell Vallès aplica les següents mesures per a garantir l'accessibilitat:

 • L'accessibilitat forma part de les nostres polítiques internes.
 • L'accessibilitat està integrada en les nostres pràctiques de contractació.
 • S'ha creat una Unitat Responsable d'Accessibilitat.
 • L'organització treballa amb mètodes oficials que garanteixen la qualitat de l'accessibilitat.

Unitat Responsable d'Accessibilitat

Per Acord d'Alcaldia núm. 66, de 27 de gener de 2020, es va aprovar la creació de la Unitat Responsable d'Accessibilitat, amb les funcions que estableix l'article 16 del Reial Decret 1112/2018.

Dades de la Unitat:

 • Responsable: Regidoria de Responsabilitat Social
 • Codi DIR3: L01080517
 • Dades de contacte: Passeig Tolrà,1, 080211, Castellar del Vallès. Tel: 937144040. c/e: jusall@castellarvalles.cat
 • Titular: Carolina Gómez Sánchez, c/e: cgomez@castellarvalles.cat

Situació del compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el Reial Decret 1112/2018 degut a les excepcions i a la manca de conformitat dels aspectes que s'indiquen a continuació. S'està treballant i adoptant millores per resoldre dels deficiències.

Contingut no accessible detectat en l'informe de data 25/11/2020 de l'Observatori de Accessibilidad Web, del Ministeri de Política Territorial i Funció Públic:

- Ús de capçaleres

Problema d’encapçalats consecutius del mateix nivell (o superior) sense contingut entre ells.

- Agrupació estructural

Problema d’elements DIV que conté un text de més de 150 caràcters sense emprar cap etiqueta de marcat de text (P, Q, BLOCKQUOTE, etc.). Problema d’abús de salts de línia BR en lloc d'emprar elements estructurals més adequats.

- Separació de contingut i presentació

Problemes d'ús de marcatge propi de taules de dades en taules de maquetació i de generació de contingut des de fulls d'estil.

- Títol de pàgina i de marcs

Problema d’absència d'un títol adequat per al marc iframe.

- Enllaços descriptius

Problema d’enllaços on el contingut només consisteix en una imatge i la imatge té alt buit. Problema d’enllaços on el text està buit.

- Compatibilitat

Problema d’absència de cometes per als valors d'atributs. Problema d’anidament incorrecte d'etiquetes.

Compatibilitat amb navegadors i tecnologia d'assistència

En aquest portal s'ha tractat de seguir les pautes d'acessibilitat per a pàgines web adoptades pel Consorci W3C impulsat per la Web Accessibility Iniciative - WAI.

L'accessibilitat d'aquest lloc web es basa en les tecnologies HTML i CSS. Per a la navegació amb ordinadors d'escriptori està dissenyat amb una resolució mínima recomanada de 1280x1024 i per ser compatible amb els navegadors Internet Explorer (Windows), Mozilla Firefox (Windows i Mac OS X), Google Chrome (Windows i Mac OS X), Apple Safari (Windows i Mac OS X) i Opera (Windows i Mac OS X).

És Responsive, amb la qual cosa es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils en les últimes versions vigents dels navegadors Chrome, Firefox, Safari, Opera i el navegador natiu d'Android.

Mètodes d'avaluació

L'accessibilitat d'aquest web ha estat avaluada mitjançant eines i mètodes d'autoavaluació interna i també ha estat avaluat externament per una entitat que no està involucrada en el procés de disseny i desenvolupament del web.

Es pot trobar l'informe d'avaluació realitzat pel Observatorio de Accesibilidad Web, del Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, a la part dreta d'aquest apartat.

Actualització

La declaració serà actualitzada periòdicament, com a mínim un cop a l'any o cada vegada que es realitzi una revisió de l'acompliment dels requisits d’accessibilitat.

Observacions i dades de contacte

Pot realitzar comunicacions sobre requisits d'accesibilitat (article 10.2.a) del Reial Decret 1112/2018) com per exemple:

 • informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'aquest lloc web
 • transmetre altres dificultats d’accés al contingut
 • formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web

Es poden fer a través dels mètodes següents:

 • a través del següent formulari de contacte
 • telèfon 937144040
 • Adreça postal: Passeig Tolrà, 1, 08211, Castellar del Vallès

Las comunicacions seràn rebudes i tractades per la Unitat Responsable d’Accessibilitat de l'Ajuntament.

Pot realizar Sol·licituts d'informació accesible i queixes (artícle 12 del Reial Decret 1112/2018) a través del següent enllaç.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració ha estat preparada el 21 de desembre de 2020.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoevaluació duta a terme pel propi Ajuntament.

Última revisió de la declaració: 21 de desembre de 2020.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40