Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Aquest és el segon any que la Festa Major inclou un concurs de fotografia a través d'Instagram.
Aquest és el segon any que la Festa Major inclou un concurs de fotografia a través d'Instagram.

2n Concurs Instagram #FMCastellar15

Bases del concurs:

• Entraran a formar part del concurs totes aquelles fotografies que es pugin a Instagram amb l'etiqueta #FMCastellar15. El motiu pot ser qualsevol que estigui relacionat amb la Festa Major de Castellar 2015.

• Les fotografies han de ser originals i fetes amb dispositiu mòbil.

• Es premiarà l’originalitat i la qualitat de les fotografies, el seu valor artístic per una banda i la transmissió dels valors i filosofia de la Festa Major per l’altra.

• El concurs començarà el 10 de setembre de 2015 a les 19 h i acabarà el 14 de setembre de 2015 a les 23 h.

• Només concursaran les fotografies que compleixin amb la temàtica del concurs i que incloguin  l’etiqueta (hashtag)  en la descripció.

• La participació en el concurs implica que el/la participant respecta les condicions de la xarxa Instagram que  podeu consultar a http://instagram.com/legal/terms/.

• Les fotografies que incompleixin les bases establertes, puguin vulnerar drets personals i/o puguin resultar ofensives o discriminatòries, seran desqualificades.

• En el cas que hi apareguin menors, cal que l’autor de la fotografia compti amb el consentiment dels pares o tutors.

• Els concursants cedeixen els drets d'imatge de les seves fotografies perquè l’organització pugui usar-les en qualsevol dels canals de comunicació i publicació que sigui necessari.

• El jurat designat per l’organització està format per professionals de la fotografia, de la imatge i de les xarxes socials.

• Les decisions preses per aquest jurat seran inapel·lables.

• S’estableixen un primer, un segon i un tercer premis que obtindran un xec regal (capsa) “Fent país a Catalunya” cada un.

• Cap concursant podrà obtenir més d'un premi.

• Si passats 15 dies després de la publicació del nom del guanyador, aquest no ha reclamat el seu premi, aquest serà declarat desert i l’organització quedarà eximida de cap responsabilitat.

• L’organització queda exclosa de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa, que es puguin produir malgrat les mesures de seguretat adoptades a causa de la utilització indeguda dels serveis i continguts per part dels usuaris i, en particular, encara que no de forma exclusiva, per la suplantació de personalitat d’un tercer efectuada per un usuari en qualsevol tipus de comunicació vinculada al concurs.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40