Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Castellar aprova una remodelació de la llicència de primera ocupació que permet en una única sol·licitud fer tres tràmits

Divendres 3 de febrer de 2006
El ple de l'Ajuntament de Castellar del Vallès va aprovar a la darrera sessió una modificació de l'ordenança municipal de la llicència de primera ocupació dels edificis. Aquesta nova redacció respon a les necessitats de poder simplificar els tràmits i procediments administratius. Per això, s'ha fixat un nou procediment que integra en una única sol·licitud tres tràmits: la llicència d'ocupació pròpiament dita, el retorn de l'aval dipositat i la llicència de guals. A més, amb aquesta llicència es podran sol·licitar, posteriorment, els subministraments dels serveis –aigua, llum i gas-. La sol·licitud la fa el mateix promotor i ha d'aportar un seguit de documents com el certificat original final d'obres emès pel tècnic i visat, fotografies de la façana de l'edifici i del seu entorn urbanitzat, el certificat de recepció de residus de la construcció, l'acreditació del pagament de la taxa per a la tramitació de la llicència de primera ocupació o el certificat d'execució de l'Infraestructures Comunes de Telecomunicació per edificacions amb divisió horitzontal. Amb aquesta llicència, l'Ajuntament pretén "controlar i supervisar que l'habitatge estigui en prefectes condicions d'habitabilitat", ha remarcat la regidora de l'Àrea de Territori, Gemma Perich. Amb la modificació, es vol assegurar si els elements urbanístics i equipaments urbans que hagin pogut quedar malmesos com a conseqüència de les obres s'hagin restaurat. Això ha de constar a l'informe tècnic a l'igual que es reculli si l'habitatge reuneix les condicions de seguretat, salubritat i enllumenat. També es demana al constructor que tingui en compte l'ordenança per la incorporació de l'energia solar tèrmica als nous edificis i que els habitatges estiguin preparats per a les noves tecnologies. Si s'observen deficiències en la sol·licitud o la documentació complementària o es detecten defectes a la visita d'inspecció, l'Ajuntament requerirà a l'interessat que les esmeni en un termini no superior als quinze dies. El termini es pot ampliar fins a dos mesos en funció de les deficiències observades.
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40