Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge del Ple municipal
Imatge del Ple municipal

Acords del Ple municipal ordinari del 25 d’octubre de 2011

Dimecres 26 d'octubre de 2011

Sorteig de les meses electorals

El Ple de l’Ajuntament de Castellar del Vallès va donar compte de l’acord de designació dels ciutadans i ciutadanes que formaran part de les meses electorals amb motiu de les Eleccions Generals que han de tenir lloc el proper 20 de novembre. L’elecció es va fer a través d’un sorteig que va tenir lloc una hora abans de l’inici de la sessió plenària. Mitjançant un programa informàtic específic de gestió electoral, es van triar aleatòriament els membres de les meses a partir d’un número escollit a l’atzar.

La jornada electoral del proper 20 de novembre es viurà al municipi en un total de 7 col•legis electorals on es distribuiran 13 seccions i 24 meses. Cada mesa comptarà amb un president i dos vocals titulars. Així, han estat 216 els castellarencs –incloent dos suplents per a cada càrrec- que han estat seleccionats fruit del sorteig d’ahir. En els propers dies, aquestes persones rebran la notificació oportuna del resultat del sorteig.

Tant els presidents de mesa com els vocals han de complir com a requeriments tenir més de 18 anys i menys de 70 anys. Els primers, però, han de comptar amb estudis de batxillerat o superiors, mentre que els segons tan sols han d’estar en possessió del certificat escolar.

Ratificació del Decret d’Alcaldia número 678/2011 sobre la sanció a una parada del Mercat Municipal

El Ple municipal va acordar ratificar el decret d’alcaldia 916/2011 del passat 18 de setembre, segons el qual s’imposa a un establiment del Mercat Municipal la pèrdua i retirada dels drets de concessió sobre la parada. D’acord amb el que estableix el reglament de l’equipament, la sanció obeeix a la reincidència en l’impagament del cànon de concessió de la parada i d’altres taxes i rebuts per períodes reiteratius superiors a sis mesos.   

La proposta es va aprovar per unanimitat dels 20 regidors presents al Ple. El portaveu del grup municipal de CiU va excusar-ne la seva presència.

Designació de membres dels consells de Comunicació i Cultura


El Ple municipal va nomenar ahir al vespre les persones que formaran part durant aquest mandat dels consells de Cultura i Comunicació en qualitat de professionals d’una reconeguda vàlua en un dels dos àmbits, tal i com s’estableix en els respectius reglaments d’aquests òrgans de participació.

Així, l'escriptora Josefina Llauradó, el doctor en Física i catedràtic de l’Institut Castellar Antoni Cavero, i el professor i músic Joan Munt són els professionals que van ser nomenats membres del Consell municipal de Cultura. Dels tres components, Munt és l’únic representant de la passada legislatura que repeteix, mentre que els altres dos s’estrenen en el càrrec.

El Consell de Cultura compta també entre els seus membres amb representants dels grups municipals i de les entitats i col·lectius culturals. Entre els seus objectius, destaquen fomentar l'associacionisme i estimular la participació de les entitats a la vida cultural del municipi; reunir informació, realitzar estudis, debatre i difondre informes sobre la cultura i el teixit associatiu cultural de Castellar; proposar i donar suport a activitats i elaborar propostes de millora dels serveis culturals; promoure les arts plàstiques, escèniques, musicals i audiovisuals o impulsar les activitats d'oficis artesans.

D’altra banda el Ple també va escollir quatre nous professionals del Consell de Comunicació, un més respecte el passat mandat, atès que el Ple municipal va aprovar el passat mes de juliol ampliar-ne la composició.

Respecte la passada legislatura, repeteixen en el càrrec Núria Garcia, doctora en Comunicació Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Cristina Herranz, periodista i presentadora del canal de notícies 3/24 de Televisió de Catalunya. A més, s’incorporen com a nous membres Marc Cornet, periodista i corresponsal del diari El Punt Avui al Vallès Occidental, i Mitzi Kòtnik, periodista que va exercir durant 25 anys com a redactora d’informatius i guionista de Televisió Espanyola a Catalunya. El Ple també va designar un suplent que formarà part del consell en cas que es produeixi una vacant entre els altres membres designats. Es tracta de Josep Oriol Font, que va treballar durant 30 anys com a reporter gràfic dels serveis informatius de Televisió Espanyola a Catalunya.

El Consell de Comunicació comptarà també amb un representant encara per designar dels usuaris dels mitjans de comunicació municipals, a més dels professionals dels propis mitjans públics locals i d’un representant de cada grup municipal. Aquest òrgan té com a finalitat promoure el seguiment i el control dels mitjans públics municipals de comunicació i informació. Així, ha de vetllar per la neutralitat, pluralitat, objectivitat i transparència de les informacions que apareixen en el setmanari d'informació local L'Actual, a Ràdio Castellar i al portal web lactual.cat.

La proposta de nomenament dels sis professionals va comptar amb el suport dels 20 regidors presents al Ple.

Conveni de finançament de l’Escola de Música


El Ple va aprovar ahir al vespre un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat segons el qual s’atorga una subvenció a l’Ajuntament de 88.320 euros per al finançament de les despeses de funcionament i personal docent de l’Escola Municipal de Música Torre Balada per al curs 2010-2011. L’import, que és un 25% inferior respecte el previst inicialment per la Generalitat de Catalunya, és el resultat de multiplicar l’aportació fixada per la Generalitat de 460 euros pels 192 alumnes d’entre 4 i 18 anys escolaritzats al centre.

La resolució es va aprovar per unanimitat.

Modificació del Reglament del Consell Sociosanitari

El Ple municipal va aprovar la modificació del Reglament del Consell Sociosanitari amb l’objectiu d’incorporar en la seva composició dos representants dels usuaris dels serveis socials, recollint el que indica la normativa sobre els òrgans de participació i coordinació del sistema català de Serveis Socials.

D’altra banda, també es va aprovar l’actualització del mateix reglament amb la finalitat de contemplar l’àmbit de la igualtat de gènere en els objectius, la composició i les funcions del Ple d’aquest òrgan. En aquest sentit, el Consell també comptarà en la seva composició amb un representant de les entitats que treballin en favor de la igualtat de gènere, mentre que se n’eliminarà la representació del Consell Comarcal, ja que aquesta no és necessària en municipis de més de 20.000 habitants.

Aquesta proposta també va comptar amb el suport de tots els regidors.

Moció sobre mesures de prevenció de desnonaments

Finalment, l’últim punt de l’ordre del dia del Ple va ser una proposta de L’Altraveu sobre diferents mesures de prevenció de desnonaments. El text incloïa l’adopció de diversos acords. D’una banda, es va acordar instar al Govern a aprovar una moratòria o implementar les mesures necessàries per tal de paralitzar els desnonaments de les famílies que disposen d’un habitatge com a única residència i que es troben en situació d’insolvència sobrevinguda i involuntària. Aquest primer acord també proposa que s’aprovin mesures urgents pels desnonaments ja produïts.

Una altre dels acords de la moció contempla la proposta que des de la Comissió d’Habitatge de l’Ajuntament es reforcin les mesures de suport i ajuts possibles en matèria de situacions de negació d’habitatge. A més, es preveu sol•licitar als jutjats de Sabadell que facin arribar a l’Ajuntament una relació estadística i detallada dels processos judicials que podrien acabar amb el llançament de les persones demandades. El quart acord proposa convocar a través de l’Oficina Local d’Habitatge, els directors de bancs i caixes del municipi, per instar-los a dur a terme actuacions per evitar les execucions hipotecàries, i també els administradors de finques, per rebre informació sobre l’estat d’impagament dels contractes de lloguer i intentar acordar sistemes que permetin la moratòria dels processos de desnonament.

Aquests acords es traslladaran a la Comissió d’Habitatge del Congrés dels Diputats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya.

La moció es va aprovar per unanimitat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40