Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge d'un moment de la sessió informativa adreçada als partits polítics locals.
Imatge d'un moment de la sessió informativa adreçada als partits polítics locals.

S’inicia el procés d’elaboració del Pla Estratègic de Castellar del Vallès

Dimecres 1 de febrer de 2017

Quatre sessions informatives adreçades a l’equip de govern, els partits polítics locals i els treballadors municipals van donar el tret de sortida el passat dilluns, 30 de gener, al procés d’elaboració del Pla Estratègic de Castellar del Vallès. Aquesta és una iniciativa que “té per objectiu obrir una reflexió conjunta amb la ciutadania sobre la situació actual de la vila que permeti la definició del model de municipi durant la dècada dels anys 20”, segons ha explicat el regidor comissionat del Pla Estratègic, Joan Creus.

L’elaboració del pla tindrà una durada de 12 mesos i es durà a terme a través d’un procés de participació ciutadana i d’un enfocament territorial. L’objectiu és que durant el primer trimestre de 2018 se sotmeti a consideració del Ple municipal el document que ha de ser el full de ruta del municipi per als propers anys.

“Una de les virtuts que ha tenir el Pla Estratègic és que es pugui fer amb temps, de manera reposada i consensuada, per tal que es puguin tenir en compte les sensibilitats i aportacions de tota la ciutadania”, afirma Creus. De fet, i amb l’objectiu d’animar la cultura participativa i de treball en xarxa, s’ha creat una estructura orgànica que pretén assegurar l’avaluació, el seguiment del procés i la seva transparència.

En aquest sentit, un nucli dinamitzador amb els referents institucionals serà l’encarregat de liderar el projecte. També existirà una comissió política formada per representants de tots els partits polítics que van concórrer a les eleccions municipals 2015, “amb la voluntat que el projecte compti amb el màxim consens possible”, segons afirma el regidor. Finalment, una comissió oberta a la ciutadania i als agents socials, econòmics i institucionals exercirà les funcions de difusió, informació, retorn i avaluació dels resultats.

Dues fases: diagnosi i propostes d’actuació

L’elaboració del Pla Estratègic constarà de dues fases. En primer lloc es farà la  diagnosi, que ha de fixar la situació actual del municipi. Aquesta fase comptarà amb una anàlisi quantitativa (en què s’explotaran dades de caràcter demogràfic, econòmic i social del territori i també a nivell comparat des d’una perspectiva supralocal) i inclourà també la realització d’entrevistes grupals als referents tècnics en els àmbits social, territorial i econòmic.

El resultat d’aquest treball es materialitzarà en un informe de diagnosi quantitativa que serà el punt de partida de tres tallers de debat qualitatiu oberts a la ciutadania i als principals agents socials, econòmics i institucionals respecte la situació del municipi i les perspectives de futur. Aquests debats donaran lloc a una síntesi de la diagnosi en forma de matriu DAFO (debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats del municipi) i a la realització de jornades de treball amb la comissió ciutadana que permetran elaborar un informe final de diagnosi a la tardor de 2017.

A partir d’aquest moment és prevista la segona part d’elaboració del Pla, que consisteix en la definició de la missió, les línies estratègiques, els objectius generals i les accions específiques del Pla Estratègic. Un dels moments importants d’aquesta fase serà la realització d'unes jornades participatives de realització de propostes per part de la ciutadania i dels agents estratègics clau del territori. A més, també es farà un taller amb representants d'institucions i d'administracions supramunicipals i membres de la comissió política.

Aquesta fase, que tindrà una durada d’uns quatre mesos, inclou a la seva part final la redacció del Pla, que comptarà, entre d’altres, amb una sessió de presentació i avaluació final.

El procés d’elaboració del Pla Estratègic compta amb l’assistència de la consultoria sociopolítica Neòpolis. L’empresa també assessorarà durant nou mesos la implementació del pla, una vegada s’hagi aprovat el document per part del Ple municipal.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40