Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

El regidor de Planificació, Pepe González, l'alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor de Finances, Joan Creus en un moment de la roda de premsa en què s'han explicat les principals inversions previstes.
El regidor de Planificació, Pepe González, l'alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor de Finances, Joan Creus en un moment de la roda de premsa en què s'han explicat les principals inversions previstes.

L’Ajuntament presenta un pla d’inversions de 5,1 milions d’euros per als propers 15 mesos

Dijous 19 d'octubre de 2017

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha presentat avui un pla d’inversions que s’executarà entre aquest mes d’octubre de 2017 i el desembre de 2018 i que ascendirà a 5,1 milions d’euros. El conjunt d’actuacions previstes, una  quarantena, es divideix en tres grans blocs: un destinat a la millora de la vialitat (2,2 milions d’euros), un altre centrat en els equipaments (2,1 milions d’euros) i un darrer d’inversions en matèria de medi natural i mobilitat o altres inversions compromeses en el pressupost de 2018 (800.000 euros).

Segons assenyala l’alcalde, Ignasi Giménez, “aquest serà l’esforç inversor més important que s’ha realitzat a Castellar del Vallès en els darrers deu anys”. “La crisi econòmica i l’execució del pla d’ajust de l’Ajuntament –afegeix– han generat, després d’uns anys de poca inversió, la necessitat d’intervenció a la via pública i en equipaments”.

El Pla d’Inversions 2017-2018 es finançarà, d’una banda, amb 1,8 milions d’euros amb càrrec al pressupost municipal de 2018 que se sotmetrà a votació en la sessió plenària del proper 24 d’octubre. D’altra banda, els 3,3 milions d’euros restants procediran d’un romanent de tresoreria del 2016 de 2,9 milions d’euros i de 400.000 euros procedents de les baixes en adjudicacions de projectes d’obra realitzades el 2017. Aquests 3,3 milions també han de ser objecte d’aprovació del Ple de dimarts que ve mitjançant dues modificacions pressupostàries de l’exercici vigent.

“Aquesta és –segons Giménez– una peculiaritat important del pla que es presenta: i és que 3,3 milions d’euros han de correspondre, per normativa, a inversions financerament sostenibles, és a dir, que no generin despeses posteriors de manteniment”. “A més, els projectes tècnics i els processos de licitació han d’haver estat aprovats abans del 31 de desembre”.

  • Inversions en vialitat

L’Illa del Centre: 700.000 euros

Pel que fa al primer bloc, un dels projectes principals és completar l’actuació de L’Illa del Centre, que té per objectius millorar la qualitat de l’espai urbà, potenciar el centre comercial, pacificar el trànsit de vehicles i facilitar la mobilitat dels vianants i ha suposat fins al moment la intervenció als carrers de Sala Boadella, Montcada, Hospital, Mestre Ros i, properament, Torras. Ara l’Ajuntament planteja completar aquesta actuació a la ctra. de Sentmenat, els carrers Major i d’Anselm Clavé i les places del Molí, dels Horts i de la Llibertat.

Passeig – Ctra. Sentmenat

El tram que uneix el Passeig, a l’alçada de la plaça de Cal Calissó, i la carretera de Sentmenat, fins al carrer de Sala Boadella, serà de plataforma elevada i zona 20. D’aquesta manera, connectarà amb el tram ja elevat de la carretera situat a l’alçada de les places del Mercat i d’El Mirador. El projecte d’intervenció està valorat en 85.651 euros.

Carrer Major

Amb l’objectiu de revitalitzar aquest carrer històric de la vila, un tram d’aquest carrer, a partir de la cruïlla amb el carrer de Colom i fins a la plaça de Cal Calissó, serà de plataforma única. En aquest mateix tram, s’eliminaran les places d’aparcament. El projecte d’intervenció està valorat en 224.312 euros.

Carrer d’Anselm Clavé i places del Molí i dels Horts

Es planteja donar un mateix perfil a tot el carrer, des dels Pedrissos fins a la carretera de Sentmenat, amb l’ampliació de voreres. La intervenció també inclou la incorporació de les places del Molí i dels Horts al nivell del carrer. El projecte està valorat en 226.344 euros.

Plaça de la Llibertat

Amb l’objectiu d’integrar aquest espai amb el seu entorn, el projecte en aquesta zona consistirà en un buidatge de terres de manera que el nou espai resultant quedarà al mateix nivell de l’avinguda de Sant Esteve. Cal recordar que una part d’aquesta plaça, la que connecta amb el carrer de Montcada, ja està sent objecte d’un arranjament dins el mateix projecte de L’Illa del Centre. El projecte d’intervenció està valorat en 150.000 euros.

Carrers dels nuclis antics de Castellar i Sant Feliu: 474.000 euros

L’Ajuntament continuarà la remodelació de carrers històrics del municipi al carrer Nou, amb una inversió de 279.000 euros al llarg de 900 metres lineals que inclourà la renovació del clavegueram.

Una altra actuació destacada serà la remodelació dels carrers de Montserrat i de la Font del Darrera, situats al nucli antic de Sant Feliu del Racó, molt a prop de la plaça del Dr. Puig i de l’església. En aquest cas, s’hi invertiran 195.000 euros.

Pla d’asfaltats: 700.000 euros

L’Ajuntament invertirà 700.000 euros en un nou pla d’asfaltats, dels quals 400.000 es destinaran a Sant Feliu del Racó i les urbanitzacions.

Aparcaments: 90.000 euros

En la línia de fomentar l’hàbit d’anar a peu, l’Ajuntament arranjarà diversos aparcaments dissuasoris a prop de L’Illa del Centre. En aquest sentit, es pavimentaran les àrees d’estacionament del costat de la Torre Balada i de la ronda de Tolosa (al costat de la plaça de Catalunya).

Així mateix, s’asfaltarà l’espai de terra situat entre el cementiri i el tanatori, que ja s’utilitza com a aparcament, amb la voluntat de millorar el servei als usuaris d’aquests dos equipaments.

Jocs a la plaça de la Fàbrica Nova: 155.000 euros

L’Ajuntament està estudiant la col·locació d’una nova àrea de jocs a la plaça de la Fàbrica Nova que, de manera similar als jocs d’aigua de la plaça de Catalunya, tinguin poder d’atracció per al conjunt dels infants de la vila.

Altres inversions: 100.000 euros

Altres inversions destacades són la il·luminació fotovoltaica del Parc de Colobrers, amb una proposta d’inversió de 10.000 euros; la instal·lació de càmeres de videovigilància a les entrades de les urbanitzacions, amb l’objectiu de prevenir conductes delictives en aquests sectors de la població, i una despesa prevista de 60.000 euros; i la replantació d’arbrat viari, amb 30.000 euros.

  • Inversions en equipaments

Espai Tolrà: 900.000 euros

L’Espai Tolrà és l’equipament municipal de majors dimensions del municipi. 14 anys després de la seva estrena, l’Ajuntament farà un esforç inversor important per tal d’arranjar-ne la façana exterior i una part de la coberta, adequar locals amb façana al carrer de Portugal, obrir un accés independent per al magatzem de la Brigada Municipal, i habilitar sortides d’emergència.

Millores energètiques: 235.000 euros

L’Ajuntament durà a terme millores d’eficiència energètica en diferents edificis municipals. Un dels projectes destacats serà la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la coberta del Mercat per a la producció d’energia elèctrica. També destaquen la renovació dels tancaments exteriors del Palau Tolrà, fet que permetrà un estalvi energètic considerable, i el canvi d’enllumenat a diferents equipaments.

Ateneu i Sala d’Exposicions d’El Mirador: 170.000 euros

La Sala de Petit Format de l’Ateneu serà objecte d’una remodelació que inclou entre d’altres la col·locació d’un ascensor d’accés des del pati del Centre Excursionista. Aquest fet resoldrà una dificultat històrica que tenia aquesta sala pel que fa a l’accés de persones amb mobilitat reduïda. Així mateix, es faran millores de l’escenari i es reforçarà l’estructura de l’edifici, amb l’objectiu d’adequar l’equipament a les normes de seguretat i que les activitats que s’hi facin no signifiquin cap perill per ningú. La inversió prevista és de 140.000 euros.

D’altra banda, la Sala d’Exposicions del Mirador serà objecte d’una intervenció amb la finalitat de millorar la il·luminació, d’una banda, i de fer un tancament que possibiliti l’accés separat a les sales de tallers, d’altra banda. En aquest cas s’hi invertiran 30.000 euros.

Escola de Música: 80.000 euros

Un altre equipament que serà objecte de remodelació serà l’Escola Municipal de Música Torre Balada. La principal intervenció consistirà en la remodelació de l’escala d’accés a les diferents plantes, per tal d’adequar-la a la normativa. També es millorarà la façana i s’intervindrà als jardins.

Biblioteca: 67.000 euros

La Biblioteca Municipal Antoni Tort serà objecte de diverses millores pel que fa a la seva il·luminació, l’acústica, la senyalització o el mobiliari.

Pla de xoc a les escoles i equipaments: 490.000 euros

A més de totes aquestes inversions, l’Ajuntament dura a terme dos plans de xoc per posar al dia diversos edificis: un destinat a les escoles, valorat en 240.000 euros i un altre per a dur a terme arranjaments en altres equipaments municipals, valorat en 250.000 euros.

Altres inversions: 138.000 euros

Altres inversions destacades són l’adequació de l’antiga masoveria del Palau Tolrà, que es destinarà a dependències municipals, i l’arranjament de glorietes i dels jardins del Palau Tolrà, amb l’objectiu de millorar les condicions de seguretat en cas d’activitats públiques. Finalment, també s’ha previst la renovació dels lavabos i la sala de residus del Mercat Municipal.

  • Altres inversions

Un tercer bloc d’inversions inclou algunes actuacions ja compromeses en el proper exercici, com els pressupostos participatius, que l’any que ve estaran dotats en 200.000 euros, 50.000 euros més respecte aquest 2017. La principal novetat per al 2018 serà que un 25% de l’import es destinarà necessàriament a projectes localitzats a les urbanitzacions.

En aquest apartat destaquen altres partides de condicionament d’equipaments (80.000 euros), equipament informàtic i programari (70.000 euros) o els jocs infantils i mobiliari urbà (50.000 euros).

En matèria de medi natural i mobilitat, cal destacar els 50.000 euros que es destinaran al Pla Especial del Riu Ripoll i els 30.000 que es destinaran a un tram de carril bici.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40