Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Recupera el vídeo de l'audiència pública aquí.

El consistori celebra una audiència pública prèvia a l’aprovació del pressupost i les ordenances fiscals 2021

Dimecres 7 d'octubre de 2020

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va dur a terme ahir dimarts, 6 d’octubre, l’audiència pública de presentació de la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals per a l’any 2021, que se sotmetrà a la consideració del Ple el dimarts 20 d’octubre. Aquest any la sessió es va fer de forma telemàtica com a mesura de prevenció de la COVID-19.

La tinent d’alcalde de Serveis Centrals, Yolanda Rivera, va ser l’encarregada d’explicar l’avantprojecte dels comptes municipals per a l’any que, que sumen un import total de 24.171.274,83 euros, el que suposa una reducció del 0,68 per cent respecte l’any anterior. La regidora va subratllar que la proposta de pressupost per al 2021 és “austera però alhora compatible amb el reforç de la protecció social i la inversió pública”.

El pressupost 2021 comptarà amb 160.000 euros menys com a conseqüència dels efectes de la crisi sanitària provocada per la pandèmia sobre els ingressos públics. Les caigudes més significatives es donaran en les taxes i preus públics (-4,31%), en ingressos patrimonials (-1,19%) i en impostos directes (-0,11%). Pel que fa als ingressos d’altres administracions, la previsió és que l’Estat transfereixi al municipi un 5% menys respecte l’any anterior com a conseqüència de la reducció dels seus ingressos propis, mentre que es preveu el manteniment de les transferències de la Generalitat i la Diputació.

Reforç de la protecció social

Rivera va destacar el reforç de l’àmbit de l’atenció social, amb increments destacats del 5,5% del conjunt de programes de protecció i promoció social. En aquest apartat, destaca l’augment del 17,1% de les transferències a famílies i entitats (amb especial atenció al Servei d’Atenció Domiciliària, els ajuts a famílies i les subvencions a entitats d’atenció social). També és significatiu l’increment del 45% de la despesa en l’àmbit de la diversitat funcional, tant pel que fa a les subvencions a entitats del sector com a les inversions en accessibilitat (amb una partida de 30.000 euros destinada a l’eliminació de barreres arquitectòniques).

En l’àmbit de les polítiques de cicles de vida, també incrementen substancialment les despeses d’infància i adolescència (+11,4%), Joventut (+6,9%) i Gent Gran (+4,5%). A més, es dona continuïtat a diversos programes de suport a persones amb escassa capacitat econòmica i famílies monoparentals, per facilitar la mobilitat per raó d’estudis i de la gent gran, a empreses que contractin persones desocupades o de nova creació, a l’acollida de persones refugiades i a les associacions de familiars d’alumnes (AFA) per a la contractació de vetlladors/es a les aules.

Nous reptes per a l’espai públic i els equipaments

Un altre eix del pressupost és l’adaptació del pressupost als nous reptes que presenten el manteniment de l’espai públic i els equipaments municipals en l’escenari de la pandèmia. És per aquest motiu que la despesa en aquest àmbit s’incrementa un 1,4%, amb una atenció especial a la neteja d’edificis municipals, que per tal d’adaptar-se als requeriments de prevenció de la COVID-19 augmenta un 11,15% en relació a l’any anterior.

Pel que fa a les inversions, el pressupost conté un pressupost d’1 milió d’euros. Aquesta xifra es complementarà amb les subvencions per a inversions de la Diputació de Barcelona (1,4 milions d’euros a distribuir entre el 2021 i el 2023) i l’aplicació a inversions dels romanents de tresoreria acumulats per l’ajuntament en els darrers anys.

Entre les inversions més destacades cal remarcar l’avançament de les despeses d’ampliació de l’Institut Escola Sant Esteve (sempre que s’arribi a un conveni amb la Generalitat) i les inversions en medi ambient, que inclouen arranjaments de camins i l’execució del Pla director del riu Ripoll.

Congelació de la pressió fiscal i reducció de l’endeutament

En relació a la pressió fiscal, el 2021 no s’incrementarà cap impost, taxa o preu públic amb l’objectiu de contribuir a reduir els efectes de la crisi. Com a mesura per augmentar l’equitat de l’impost sobre béns immobles, s’equipararà el tipus de gravamen de l’IBI de béns urbans i de l’IBI de béns rústics. També s’amplien alguns dels beneficis orientats a reforçar la protecció social o a promoure la sostenibilitat ambiental en els impostos sobre vehicles (incloent bonificacions del 75% per a vehicles propulsats per qualsevol tipus de gas), béns immobles industrials (que també es podran beneficiar de la bonificació del 50% per la instal·lació de plaques solars) i de plusvàlues (que incrementa la bonificació per causa de mort en els immobles amb valor cadastral superior a 20.000 euros).

Finalment, la regidora també va explicar que l’endeutament s’abaixarà fins al 16%, el percentatge més baix dels darrers 20 anys.

Podeu consultar un resum de la proposta de pressupost i del pla d’inversions al web municipal: www.castellarvalles.cat/audienciapublica.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40