Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Imatge promocional de la nova ordenança de mobilitat.

Castellar del Vallès es dota d’una nova ordenança de mobilitat

Dijous 28 de juliol de 2022

L’Ajuntament de Castellar del Vallès aplicarà a partir de la tardor una nova ordenança de mobilitat. El text té com a finalitat última impulsar una mobilitat sostenible en el marc del compromís de l’administració i la ciutadania amb la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic.

La nova regulació busca posar fi a l’hegemonia del vehicle a l’espai urbà i per primera vegada integra totes les formes de mobilitat: des de la més antiga i comuna com és anar a peu, fins als modes més moderns com ara els vehicles de mobilitat personal (VMP) que, com en d’altres municipis, han anat guanyant presència a la vila. Es tracta de vehicles monoplaça d’una o més rodes propulsats per un motor elèctric (com ara patinets elèctrics, segway, hoverboards o monocicles elèctrics) i que poden adquirir una velocitat d’entre 6 i 25 km/h.

Segons explica el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González, l’ordenança aposta per “la pacificació i la convivència a l’espai públic dels diferents tipus de vehicles i vianants”. Els seus eixos centrals sónla recuperació de l’espai públic per a vianants, el foment de l’hàbit de desplaçar-se a peu per Castellar, la reducció d’emissions de gasos contaminants que generen els vehicles a motor i el foment de vehicles sostenibles com ara la bicicleta”, afegeix González.

Regulació de l’ús de bicicletes, patinets elèctrics i altres VMP

Un dels aspectes més significatius del text és que els patinets elèctrics, les bicicletes i altres VMP han de circular obligatòriament per la calçada com la resta de vehicles, sense superar els 25 km/h, i per tant no poden anar per la vorera ni pels passos de vianants.

En cas que circulin per espais compartits amb els vianants, com ara parcs públics, àrees de vianants o carrers de plataforma única, ho hauran de fer respectant la preferència de pas dels vianants i adequant la seva velocitat a la de les persones.

De la nova normativa també destaca que bicicletes i VMP no es podran conduir utilitzant el telèfon mòbil o portant auriculars, comportaments que es poden sancionar amb multes de fins a 200 euros. A més, estaran obligats a sotmetre’s a testos policials per comprovar si els conductors condueixen sota els efectes de l’alcohol o d’estupefaents.

Per a l’ús d’aquests vehicles no és necessària cap tipus d’autorització administrativa, carnet o assegurança obligatòria. Tampoc s’estableix edat mínima per utilitzar-los, però en cas que un menor de 18 anys cometi una infracció conduint-los els pares o tutors legals hauran de respondre solidàriament per ell.

En el cas dels patinets elèctrics i altres VMP només podran circular amb una sola persona, serà obligatori l’ús del casc i quan es condueixin de nit hauran d’estar equipats amb llums i timbre, i la persona conductora haurà de dur roba reflectant.

Una altra de les novetats importants és que les bicicletes podran transportar càrrega, persones i mascotes mitjançant l’ús de remolcs homologats. Quan el conductor sigui major d’edat també podrà transportar menors de 7 anys amb una cadireta addicional homologada.

Cal recordar també que en el cas de les bicicletes els menors de 16 anys hauran de portar casc necessàriament en tots els casos. Per als majors de 16 anys, l’ús del casc en vies urbanes només és recomanable però no obligatori.

D’altra banda, pel que fa als vehicles considerats com a joguines (patinets no elèctrics, patins o monopatins) no podran circular per la calçada i sí que ho podran fer per la vorera, els carrils bici, els carrers de plataforma única i les àrees de vianants, respectant sempre el pas a peu de les persones i allunyats de les façanes per evitar ensurts i accidents.

Els límits de velocitat segons la tipologia de via

L’ordenança també estableix quins són els límits de velocitat permesos segons la tipologia de les vies públiques que s’utilitzin. Així, el límit genèric de velocitat a 30 quilòmetres per hora serà aplicable a totes les vies urbanes a excepció de les rondes de Llevant i de Tolosa i els carrers de la Garrotxa i del Bages, situats al Pla de la Bruguera, on el límit és de 50 quilòmetres per hora. Pel que fa a les carreteres, la velocitat màxima permesa serà la que senyalitzi l’administració titular de la via.

En canvi als carrers de plataforma única, on conviuen vianants, bicicletes, VMP i trànsit motoritzat, la limitació de velocitat serà de 20 km/h. En relació als espais no motoritzats, com ara les àrees de vianants, la velocitat màxima permesa és de 10 km/h. Quan en aquestes àrees s’autoritzi de forma excepcional la circulació de vehicles, aquests no podran sobrepassar aquesta velocitat i en tot moment hauran d’adaptar-se a la del pas dels vianants.

L’ordenança regula de forma àmplia altres aspectes com les infraestructures de gestió de la mobilitat, la senyalització, la circulació, la mobilitat dels vianants, la parada i estacionament de vehicles, les zones de càrrega i descàrrega o de distribució urbana de mercaderies, els guals o la immobilització i retirada de vehicles.

Finalment, també estableix un règim d’infraccions i sancions, tipificades en tres categories: les lleus, que poden comportar multes de fins a 100 euros; les greus, amb multes de 101 a 200 euros i les molt greus, que poden suposar multes de 201 a 500 euros. No hi són incloses les infraccions que ja siguin objecte de quantificació específica a la normativa general vigent en matèria de trànsit.

En les properes setmanes l’Ajuntament impulsarà una campanya informativa per tal de donar a conèixer els aspectes més destacats de l’ordenança de mobilitat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40