Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

Un dels aspectes que regula l'ordenança és l'ús dels patinets elèctrics.
Un dels aspectes que regula l'ordenança és l'ús dels patinets elèctrics.

La nova ordenança de mobilitat regula l’ús de bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal

Dijous 12 de gener

La nova regulació preveu sancions de fins a 500 euros en cas d’incompliment

La regulació de l’ús de bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal (VMP) és la principal novetat de la nova ordenança de mobilitat de Castellar del Vallès. El nou text aposta per la pacificació i la convivència a l’espai públic dels diferents tipus de vehicles i vianants i, en aquest sentit, “és clau la incorporació a la normativa de quin ha de ser el comportament d’aquests VMP per garantir el seu encaix en la mobilitat de la vila i, alhora, afavorir una mobilitat més sostenible”, tal com explica el tinent d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, Pepe González.

Així, l’ordenança indica que els VMP, és a dir, tots aquells que són monoplaça d’una o més rodes propulsats per un motor elèctric (com ara patinets elèctrics, segway, hoverboards o monocicles elèctrics) i que poden adquirir una velocitat d’entre 6 i 25 km/h, han de circular obligatòriament per la calçada com la resta de vehicles, sense superar els 25 km/h. Per tant, no poden anar per la vorera ni pels passos de vianants. A més, la normativa també indica que, en cas que circulin per espais compartits amb els vianants, com ara parcs públics, àrees de vianants o carrers de plataforma única, ho hauran de fer respectant la preferència de pas dels vianants i adequant la seva velocitat a la de les persones.

De la nova ordenança també destaca que bicicletes i VMP no es podran conduir utilitzant el telèfon mòbil o portant auriculars. També estaran obligats a sotmetre’s a testos policials per comprovar si els conductors condueixen sota els efectes de l’alcohol o d’estupefaents.

Cal tenir en compte que per a l’ús d’aquests vehicles no és necessària cap tipus d’autorització administrativa, carnet o assegurança obligatòria, i que tampoc s’estableix edat mínima per utilitzar-los, però, en cas que un menor de 18 anys cometi una infracció conduint-los els pares o tutors legals hauran de respondre solidàriament per ell.

En el cas dels patinets elèctrics i altres VMP només podran circular amb una sola persona, serà obligatori l’ús del casc i quan es condueixin de nit hauran d’estar equipats amb llums i timbre, i la persona conductora haurà de dur roba reflectant.

Una altra de les novetats importants és que les bicicletes podran transportar càrrega, persones i mascotes mitjançant l’ús de remolcs homologats. Quan el conductor sigui major d’edat també podrà transportar menors de 7 anys amb una cadireta addicional homologada.

Cal recordar també que en el cas de les bicicletes els menors de 16 anys hauran de portar casc necessàriament en tots els casos. Per als majors de 16 anys, l’ús del casc en vies urbanes només és recomanable però no obligatori.

D’altra banda, pel que fa als vehicles considerats com a joguines (patinets no elèctrics, patins o monopatins) no podran circular per la calçada i sí que ho podran fer per la vorera, els carrils bici, els carrers de plataforma única i les àrees de vianants, respectant sempre el pas a peu de les persones i allunyats de les façanes per evitar ensurts i accidents.

Canvis en els límits de velocitat segons la tipologia de via

La nova normativa també estableix els límits de velocitat permesos segons la tipologia de les vies públiques que s’utilitzin. Així, el límit genèric de velocitat a 30 quilòmetres per hora serà aplicable a totes les vies urbanes a excepció de les rondes de Llevant i de Tolosa i els carrers de la Garrotxa i del Bages, situats al Pla de la Bruguera, on el límit és de 50 quilòmetres per hora. Pel que fa a les carreteres, la velocitat màxima permesa serà la que senyalitzi l’administració titular de la via.

En canvi, als carrers de plataforma única, on conviuen vianants, bicicletes, VMP i trànsit motoritzat, la limitació de velocitat serà de 20 km/h. En relació als espais no motoritzats, com ara les àrees de vianants, la velocitat màxima permesa és de 10 km/h. Quan en aquestes àrees s’autoritzi de forma excepcional la circulació de vehicles, aquests no podran sobrepassar aquesta velocitat i en tot moment hauran d’adaptar-se a la del pas dels vianants.

L’ordenança regula de forma àmplia altres aspectes com les infraestructures de gestió de la mobilitat, la senyalització, la circulació, la mobilitat dels vianants, la parada i estacionament de vehicles, les zones de càrrega i descàrrega o de distribució urbana de mercaderies, els guals o la immobilització i retirada de vehicles.

Finalment, també estableix un règim d’infraccions i sancions, tipificades en tres categories: les lleus, que poden comportar multes de fins a 100 euros; les greus, amb multes de 101 a 200 euros i les molt greus, que poden suposar multes de 201 a 500 euros. No hi són incloses les infraccions que ja siguin objecte de quantificació específica a la normativa general vigent en matèria de trànsit.

L’impuls d’una mobilitat sostenible en el marc del compromís de l’administració i la ciutadania amb la transició ecològica i la lluita contra el canvi climàtic, posar fi a l’hegemonia del vehicle a l’espai urbà i recuperar així l’espai públic per als vianants són els objectiu principals de la nova ordenança de mobilitat.

En les properes setmanes l’Ajuntament impulsarà una campanya informativa per tal de donar a conèixer els aspectes més destacats de l’ordenança de mobilitat.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40