Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Avisos

El Servei Meteorològic de Catalunya emet un informe sobre les dades de vent i pluja del 17 d'agost de 2022

Dimecres 28 de setembre

En relació a la petició realitzada per l'Ajuntament de Castellar del Vallès al Servei Meteorològic de Catalunya, aquest organisme ha fet arribar l'informe següent:

"N/Ref.: 17201

Atenent la vostra sol·licitud referent a les dades de vent i precipitació registrades a la localitat de Castellar del Vallès el dia 17 d'agost de 2022, us trametem l'informe corresponent a les dades requerides.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) no gestiona cap estació automàtica (EMA) al terme municipal de Castellar del Vallès, encara que sí que en aquest municipi es disposa d'un punt d'observació (estació meteorològica manual, EMM) amb dades de precipitació, que pertany a la Xarxa d'Observadors Meteorològics (XOM): Castellar del Vallès (codi VC009).

Els pluviòmetres d'estacions manuals són d'acumulació i habitualment només es fa una observació diària, de manera que no és possible conèixer la distribució temporal de la precipitació. Per aquest motiu, i per disposar de registres de vent, es proporcionen també les dades de l'EMA Sabadell - Parc Agrari (codi XF). Aquesta estació pertany a la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA), integrada a la Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (Xemec).

Cal considerar que el període de mesurament és diferent en ambdós casos: les EMA registren precipitació entre les 00 h i les 24 h TU i a les EMM es realitzen observacions a unes hores concretes del dia (normalment només 1 cop al dia a les 07 h T.U.), en l'anomenat dia pluviomètric el qual correspon a les 24 hores anteriors al moment de la mesura. Així, el valor de precipitació que figura en una data D correspon a la precipitació caiguda entre les 07 h T.U. del dia D i les 07 h T.U. del dia D+1.

La precipitació es proporciona en mil·límetres, mm, unitat equivalent a litres per metre quadrat (l/m2).

VC009 Castellar del Vallès

17.08.2022 Total Precipitació dia pluviomètric: 65.5 mm

XF Sabadell - Parc Agrari

17.08.2022 Ratxa màxima diària: 62.6 km/h
                    Hora (T.U.): 15:54 h

                   Total Precipitació: 61.2 mm
                   Valor 10-minutal màxim de precipitació: 11.5 mm
                   Màxim valor de precipitació registrada en 30 minuts: 29.8 mm

Si el dia 17 d’agost de 2022 la precipitació 10-minutal* màxima va ser d’11.5 mm, es pot dir que la intensitat de precipitació horària en aquells 10 minuts va ser de 69.0 mm/h.


Si el valor màxim de precipitació en un interval de 30 minuts** va ser de 29.8 mm, es pot dir que la intensitat de precipitació horària durant aquella mitja hora va ser de 59.6 mm/h.

*valor 10-minutal de precipitació és la precipitació caiguda en un interval temporal de 10 minuts, el qual coincideix de forma exacta amb un dels 6 intervals compresos en una hora que s’inicia a l’hora en punt i finalitza a la següent hora en punt.

**valor de precipitació en un interval de 30 minuts és la precipitació caiguda en qualsevol interval temporal de 30 minuts consecutius.

Segons informació incorporada a la base de dades de la Xarxa d’observadors Meteorològics (XOM), el dia 17 d’agost de 2022 hi ha constància de caiguda de calamarsa al municipi de Castellar del Vallès.

Informe elaborat per:

Equip de Serveis Climàtics, Àrea de Climatologia

Servei Meteorològic de Catalunya

Data d'elaboració: 27 de setembre de 2022

Podeu descarregar l'informe a l'enllaç adjunt.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40