Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Actualitat

La convocatòria es tancarà el 8 de maig.
La convocatòria es tancarà el 8 de maig.

L’Ajuntament obre del 8 de març al 8 de maig la convocatòria de subvencions a projectes de cooperació internacional

Dijous 8 de març de 2018

L’Ajuntament de Castellar ha obert aquest dijous, 8 de març, i fins al 8 de maig, la convocatòria de subvencions per a projectes de cooperació internacional per al desenvolupament corresponent a l’any 2018. El consistori ha elaborat unes bases específiques reguladores d’aquesta convocatòria que limiten a 15.000 euros l’aportació a cada projecte de cooperació.

Així, aquest document determina les condicions específiques i el procediment per a la sol·licitud i la concessió de subvencions. Segons indiquen les bases, podran presentar projectes les entitats ciutadanes sense afany de lucre, legalment constituïdes, que estiguin inscrites al registre municipal d’entitats de Castellar del Vallès i que tinguin entre les seves finalitats reflectides als estatuts la cooperació al desenvolupament. En el cas d’associacions o fundacions que no tinguin el seu domicili social a la vila, serà imprescindible que tinguin persones associades que participin activament al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament de l’Ajuntament de Castellar.

Els projectes subvencionables hauran d’estar destinats als països amb un índex de desenvolupament més baix, adreçats als sectors més empobrits de països amb un índex de desenvolupament mitjà o bé els destinats a països en conflicte bèl·lic o víctimes de desastres naturals.

També es podrà sol·licitar subvenció per a projectes que potenciïn el teixit associatiu dels països del sud, que incloguin accions d’apoderament del grup beneficiari i el seu desenvolupament autogestionari. En aquest sentit, es prioritzaran les activitats productives, de foment de l’educació, de capacitació i formació dels grups beneficiaris, les activitats que millorin la situació social i sanitària i les orientades a millorar i enfortir la governabilitat democràtica dels països del sud.

Altres projectes per als quals es podrà sol·licitar subvenció són aquells que incloguin la perspectiva de gènere i valorin el medi ambient i la promoció cultural, i els que s’adrecin a col·lectius desafavorits.

Una vegada s’hagi tancat el termini d’inscripció, el proper 8 de maig, les sol·licituds seran instruïdes per la Regidoria de Programes Socials. Posteriorment, les avaluarà una comissió de valoració, i finalment s’efectuarà la proposta de resolució a la Junta de Govern Local, que és l’òrgan encarregat de resoldre el procediment.

La quantitat atorgada per a les subvencions no superarà en cap cas el 75% del pressupost total de l’acció ni els 15.000 euros, i serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats.

Les bases de la convocatòria es poden consultar al web municipal: https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/221/

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Cercador

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40