Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Situacions

Com he de pagar els meus tributs?

Els serveis municipals d'hisenda tenen per finalitat la gestió, recaptació i inspecció dels tributs, preus públics, multes i altres ingressos de dret públic de l'ajuntament.

El pagament d'impostos, taxes i preus públics s'ha de fer efectiu durant el termini voluntari de pagament que indica el propi document cobratori.

Pot realitzar-se per qualsevol dels mitjans següents:

  • a les entitats bancàries col·laboradores de l'ORGT
  • als webs de banca electrònica de les principals entitats
  • als caixers automàtics equipats amb lector de codi de barres

Pèrdua o manca de l'avís de pagament

Si per qualsevol motiu no es rep l'avís de pagament d'un impost, taxa o preu públic un cop finalitzat el primer mes del període de pagament, pot sol·licitar-se un duplicat al Servei d'Atenció Ciutadana o a l'Organisme de Gestió Tributària (presencialment o a través del web de l'organisme).

Certificats de pagament

Quan per qualsevol motiu es necessiti un certificat d'haver pagat un impost, taxa o preu públic municipal, pot sol·licitar-se adreçant-vos a l'ORGT (consulteu el tràmit)

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40