Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Planejament

La pàgina s'ha generat el 23/07/2024 23:34:07
POUM

Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM)

El planejament urbanístic és un conjunt d'instruments d'ordenació i classificació del territori i de regulació del seu ús. En l'àmbit local, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) fixa l'ordenació integral del territori del municipi. Es tracta d'un instrument que classifica el sòl, defineix els elements fonamentals per a l'ordenament urbanístic i estableix les normes per al seu desenvolupament i execució, així com un període de vigència.

El desenvolupament del POUM s'articula a través d'un conjunt d'instruments de planejament com són els plans parcials d'ordenació, plans de millora, els programes d'actuació urbanística o els plans especials, entre d'altres. A més, el planejament s'ha d'ajustar a les normes que, en matèria d'ordenació del territori, dicti el planejament territorial d'àmbit estatal o autonòmic.

El procés de revisió del POUM de Castellar del Vallès correspon a la revisió del Pla General d'Ordenació aprovat l'any 1999. El procés de revisió va tenir lloc entre el 2011 i el 2016.

  • Aprovació inicial: acord del Ple de l'Ajuntament de data 25 de març de 2014
  • Aprovació provisional: acord del Ple de l'Ajuntament de data 26 de gener de 2016
  • Aprovació definitiva: acord de la CTUB de data 24 de maig de 2016
  • Verificació del text refós: acord del Ple de l'Ajuntament de data 13 de setembre de 2016
  • Conformitat del text refós: acord de la CTUB de data 4 d'octubre de 2016

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40