Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Organització municipal

Ple municipal
Ple municipal

Presentació

El Reglament Orgànic Municipal regula l´organització i el funcionament de l´Ajuntament de Castellar del Vallès i dels seus diferents òrgans, en exercici de la potestat reglamentària i d´autoorganització municipal i de Règim Local de Catalunya reconeguda en l´article 8.1.a de la llei 8/87.

L´organització municipal està composta per:

A. L´alcalde/ssa
B. Els/les tinents d´alcalde
C. La Junta de Govern Local
D. La Comissió Especial de Comptes
E. El Ple (a Castellar està format per 21 regidors)

I es completa també amb:

A. Les comissions de treball i/o informatives
B. Els/les regidors/es delegats/des
C. Els consells de participació ciutadana
D. Comissions especials

  • Envia
  • Comparteix
Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40