Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Seu electrònica

La pàgina s'ha generat el 22/06/2024 07:17:52

Llista de personal funcionari habilitat

En els supòsits en què per a la realització de qualsevol operació per mitjans electrònics es requereixi la identificació o autenticació del ciutadà i ciutadana per mitjà d’algun instrument dels previstos en l’article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, dels quals aquell no disposi, aquesta identificació o autenticació podrà ser preferentment realitzada per funcionaris públics per mitjà de l’ús del sistema de firma electrònica del qual estiguin dotats.

Per a l’eficàcia del que disposa l’apartat anterior, el ciutadà haurà d’identificar-se i prestar el seu consentiment exprés signant l'autorització que trobareu al costat dret d'aquesta pàgina, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi.

Les funcionaries habilitades mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1459 de 14 de desembre de 2012, a l'Ajuntament de Castellar del Vallès són les següents:

  • Sra. Anna Salvadó Masagué
  • Sra. Anna Sola Ruiz
En els supòsits en què per a la realització de qualsevol operació per mitjans electrònics es requereixi la identificació o autenticació del ciutadà i ciutadana per mitjà d’algun instrument dels previstos en l’article 13 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, dels quals aquell no disposi, aquesta identificació o autenticació podrà ser preferentment realitzada per funcionaris públics per mitjà de l’ús del sistema de firma electrònica del qual estiguin dotats.
Per a l’eficàcia del que disposa l’apartat anterior, el ciutadà haurà d’identificar-se i prestar el seu consentiment exprés signant l'autorització que trobareu a continuació, i haurà de quedar-ne constància per als casos de discrepància o litigi.
Autorització al personal funcionari habilitat per a la tramitació davant la seu electrònica.
Les funcionaries habilitades mitjançant Decret d’Alcaldia núm. 1459 de 14 de desembre de 2012, a l'Ajuntament de Castellar del Vallès són les següents:
Sra. Anna Salvadó Masagué
Sra. Ann

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40