Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Plans municipals vigents

Eix 22 - Buscar el compromís de la ciutadania amb les accions educadores de la vila

Aquesta actuació consta de tres actuacions:

Revisar i actualitzar conjuntament amb els agents educatius de la vila el Projecte Educatiu de Ciutat (PEC)

L'any 2018 es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona la revisió del Projecte Educatiu de Ciutat aprovat l'any 2005 per tal de revisar les actuacions a dur a terme. Així mateix, el municipi es va adherir, en el Ple de maig de 2018, a l'Aliança Educació 360, una iniciativa que té per objectiu que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida. Així mateix, pretén connectar l'educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el temps no lectiu i ens els diversos àmbits educatius.

Estat: en curs

Cercar accions i espais per afavorir la relació entre  les comunitats educatives de la població. Donar suport a les associacions de mares i pares, contribuint a promoure la seva tasca dins la comunitat educativa

L'Ajuntament atorga subvencions a les AMPA dels centres escolars de la vila que s'acullen a la convocatòria anual d'ajuts adreçada a a entitats sense afany de lucre. La relació de subvencions atorgades es pot consultar clicant aquí.

Estat: en execució contínua.

Potenciar la formació de mestres i famílies, amb la col·laboració estreta dels Servei Educatiu Vallès Occidental VIII de la Generalitat i a través de l’Escola de pares i mares

S'han dut a terme les següents actuacions:

  • Escola Pares i Mares: projecte iniciat l'any 1995. Des del 2015 fins a l'actualitat hi ha hagut un total de 28 tallers o xerrades adreçada a totes les famílies amb infants. Més informació clicant aquí.
  • Suport a les fomacions adreçada a mestres i professors i promogudes des del Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII.
  • Programa ASEF (Acompanyament del Suport Escolar de les Famílies): iniciat l'any 2012. En l'actualitat hi participen dues escoles del municipi.
  • Des de l'Ajuntament també es va fer una formació de mestres de secundària en temes de transtorns alimentaris.

Estat: finalitzada

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40