Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Plans municipals vigents

Eix 25 - Promoure l’oferta formativa per garantir majors possibilitats d’inserció laboral

Aquesta actuació consta de nou actuacions:

Mantenir l’oferta formativa de l’Escola d’Adults i establir mecanismes de coordinació amb els serveis d’ocupació per a la inserció laboral. Continuar potenciant els estudis mitjançant l’Institut Obert de Catalunya (IOC)

L'Escola Municipal d'Adults ha anat ampliant la seva oferta fins a oferir els següents estudis: Cicle de Formació Instrumental, Graduat en Educació de Secundària, Curs de preparació per a les proves d'accés a Cicles Formatius de Grau Mig i Grau Superior, Curs de preparació per al es proves d'accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys ,Grup de Necessitats Educatives Especials, Ensenyaments inicials d'Anglès (I,II,III,IV), Ensenyaments incials de Català i Castellà, Informàtica, Literatura.

Més informació:

Estat: finalitzada

Continuar col·laborant amb el Departament d’Ensenyament per mantenir l’oferta educativa dels Programes de Formació Inicial (PFI), adreçada a joves més grans de 16 anys

L'Institut Puig de la Creu ofereix el PFI que du per títol "Auxiliar d'hoteleria: cuina i serveis de restauració". La Regidoria d'Educació col·labora amb aquest recurs, vetllant perquè pugui gaudir de les instal·lacions adequades per impartir el curs correctament, amb 15 alumnes inscrits a l'Institut Puig de la Creu. En aquest sentint s'ofereixen les instal·lacions municipals de la cuina dels Safareigs (per dur a terme la part pràctica) i d'El Mirador, per realitzar-ne la part teòrica.

Estat: finalitzada

Continuar promovent accions que afavoreixin l’acompanyament al jove en la transició escola – treball

La regidoria d'Educació, comptant amb l'Escola Municipal d'Adults i el projecte "M'Activo", conjuntament amb el Servei Local d'Ocupació i les regidories de Joventut, Serveis Socials i Salut, porta a terme un treball de detecció, derivació i seguiment de joves que necessiten un acompanyament acurat en les etapes de transició escola-institut, així com també, en l'etapa transició escola-treball. Aquesta coordinació transversal té per objectiu oferir un ventall d'opcions i possibilitats per al jovent que demanda en aquesta franja d'edat un assessorament tècnic especialitzat.

Estat: en execució contínua

Potenciar les accions d’orientació i inserció pels joves a través del Programa de Garantia Juvenil i el Dispositiu Local d’Inserció

L'Ajuntament ha contractat durant sis mesos un total de vuit joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil. També es fomenten les pràctiques universitàries i de cicles formatius de grau superior i mitjà.

Més informació:

Estat: finalitzada

Fomentar la formació ocupacional en col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya

El Servei Local d'Ocupació ha programat anualment cursos de formació ocupació finançat pel Servei d'Ocupació de Catalunya i, en alguns casos, amb al Diputació de Barcelona. Aquest n'és un resum:

  • Curs 2015-2016: 3 cursos
  • Curs 2016-2017: Activitats de gestió administrativa (CP1), Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (CP2), Confecció i publicació de pàgines web (CP)
  • Curs 2017-2018: Activitats administratives en la relació amb el client (CP2) i Operacions auxiliars d'enregistrament i tractament de dades i documents (CP1)
  • Curs 2018-2019: més informació clicant aquí i aquí

La formació ocupacional és un servei iniciat el 1996 a Castellar del Vallès.

Estat: en execució contínua

Potenciar els tallers de recerca de feina i d'altres accions personalitzades i en grup per a donar suport a les persones en situació d'atur

El Club de la Feina és un servei que s'ofereix des de l'any 2000. Es tracta d'un espai d'accés lliure per a les persones usuàries de la borsa de treball amb tot allò necessari per buscar feina de forma autònoma. Des d'aquest espai s'ofereixen puntualment tallers de recerca de feina. 

Heus aquí alguns exemples:

Estat: en execució contínua

Continuar treballant amb la Generalitat per l’augment de l’oferta dels cicles de formatius de grau mitjà i superior

L’Institut Castellar ofereix des del curs 2017-2018 el cicle formatiu de grau superior de paisatgisme i medi rural. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat va incloure aquesta titulació, amb la col·laboració de l’Ajuntament, en l’oferta d’estudis postobligatoris que es podran cursar a partir del mes de setembre a la vila. D’aquesta manera el centre ha ampliat la proposta d’estudis de la família professional agrària, ja que ofereix també un grau mitjà de jardineria i floristeria (implantat el curs 2012-2013) i un altre de producció agroecològica (que es va iniciar el curs 2015-2016). D'altra banda, s'ha mantingut el cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa (existent des dels anys 90).

Més informació:

Estat: finalitzada

Signar convenis amb universitats i d'altres centres educatius per a la realització de pràctiques professionals dins l'administració municipal

L'Ajuntament ha executat diversos convenis amb universitats i centres educatius per a la realització de pràctiques professionals dins l'administració municipal, en àmbits tant diversos com el dret o la fotografia, entre d'altres.

Estat: finalitzada

Programar conjuntament amb sindicats, patronals i associacions un major nombre de cursos de formació contínua per a professionals

Aquesta actuació ha quedat pendent. 

Estat: pendent

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40