Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut

Continguts

La pàgina s'ha generat el 16/06/2024 01:36:29

Estudi de recuperació paisatgística del riu Ripoll

L'octubre de 2007 es va signar el conveni de col·laboració entre el Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Direcció General d'Arquitectura i Paisatge) i els ajuntaments riberencs del riu Ripoll per a la redacció les propostes de recuperació i millora paisatgística de l'espai fluvial del riu Ripoll.

L'objectiu d'aquest estudi és establir criteris comuns per a la recuperació i millora paisatgística a l'àmbit del Ripoll en  els diferents trams de l'àmbit d'estudi: alt, mig i baix.  Junt amb l'elaboració de propostes concretes de recuperació i millora paisatgística de l'espai fluvial del riu Ripoll, tenint en compte tots els elements comuns i singulars que conformen el paisatge de la conca del Ripoll.

Els continguts de l'estudi són: l'anàlisi i reconeixement paisatgístic, la diagnosi paisatgística i un programa d'actuació.

Es crearà una comissió tècnica de seguiment de l'estudi integrada per un membre de cadascun dels organismes signants del conveni de col·laboració entre la Direcció General del Paisatge i els sis municipis riberencs del Ripoll.

L'estudi, finalitzat el desembre de 2009, ha estat redactat per l'Estudi Xavier Mayor et. al. SL. El preu de la redacció d'aquest estudi ha estat de 42.000 €, aportats en un 50% pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques i el 50% restant pels sis municipis riberencs, en concret Castellar del Vallès ha aportat un import de 3.651,90 €.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40