Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Plans municipals vigents

La pàgina s'ha generat el 5/12/2022 02:36:36

Pla director del Ripoll Mitjà

L'objectiu principal del Pla Director del Ripoll Mitjà és establir a nivell supramunicipal actuacions conjuntes, harmonitzar territorialment el tractament urbanístic, hidrològic i paisatgístic i aconseguir millores per tal de configurar un àmbit fluvial unitari.

Territorialment el Ripoll mitjà podem convenir que comença a l'altura del nucli de Sant Feliu del Racó, al terme de Castellar del Vallès, i passa de manera periurbana pels municipis de Castellar del Vallès, Sabadell i Barberà del Vallès, fins a la seva intersecció amb l'autopista de ronda A-7.En aquest àmbit ens trobem un conjunt patrimonial d'especial interès format per jaciments paleontològics i arqueològics de diferents èpoques i característiques, per edificacions i construccions industrials, agrícoles i religioses, per instal·lacions o enginys hidràulics i per ponts, guals i camins.

El Pla Director del Ripoll Mitjà és un document que estableix directrius per al desenvolupament de les actuacions en aquests tres municipis, el punt de partida d'una gestió coordinada i un compromís de les seves corporacions.El desenvolupament del Pla Director defineix una estratègia que orienti i justifiqui les principals línies d'actuació, les seves prioritats i calendari, alhora que permeti la resolució d'un procés molt simple: en primer lloc, detenir el deteriorament progressiu de l'espai fluvial; en segon lloc, promoure accions de recuperació i millora amb complicitat social i amb les sinergies a favor.

Aquesta estratègia es basa en dos eixos principals:

  • Un model de riu basat en el Projecte de Parc Fluvial en el qual es defineix el Pla d'Actuació que estableix les línies d'actuació i accions prioritàries i possibles a desenvolupar en els propers anys. Aquestes línies d'actuació s'emmarquen en els següents àmbits de treball: un Pla d'Usos, la gestió de l'Aigua, la Vigilància i Manteniment i el Camí del Riu.
  • La constitució d'un Ens promotor i coordinador del Pla Director que gestioni intermunicipalment les accions que es volen portar a terme. Es delimitaran les funcions i organització d'aquest Ens, així com la seva representació política i tècnica.

Per tal de situar-nos en la realitat del territori s'han realitzat plànols de l'estat actual delimitant l'àmbit geogràfic del Pla director i les propietats del sòl d'entitats públiques, i descrivint les activitats i usos del sòl existents. Així com els plànols de la Proposta de Reordenació del Usos del Sòl, com a prefiguració del futur que es persegueix.

El document definitiu del Pla Director es va presentar l'octubre de l'any 2000 i posteriorment es va aprovar pel Ple dels diferents ajuntaments (a Castellar el 7 de novembre de 2000).

Aquest document ha servit de guia al llarg dels anys per a les actuacions municipals que s'han portat a terme en l'entorn fluvial i per unir els sis municipis riberencs en la  realització de projectes futurs comuns.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40