Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut

Continguts

La pàgina s'ha generat el 28/05/2024 10:14:44

Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2013

Castellar del Vallès disposa d’un Pla de Mobilitat urbana (PMU) aprovat definitivament pel Ple del 29 de gener de 2013. Aquest document, de redacció obligatòria per als municipis de més de 20.000 habitants de la Regió Metropolitana de Barcelona, caracteritza el model de mobilitat existent i defineix un programa per tendir a un model més equilibrat i sostenible.

El PMU permet disposar a partir d’una anàlisi i diagnosi realitzades en aquell moment, de  propostes relacionades en 8 grans àrees de treball: mobilitat a peu, mobilitat amb bicicleta, mobilitat amb transport públic, mobilitat amb vehicle privat motoritzat, aparcament,  accés als polígons industrials i centres de treball, seguretat viària i medi ambient.

El programa d’actuacions defineix unes mesures a desenvolupar durant els 6 anys de vigència encaminades a assolir els compromisos dels agents del municipi en el Pacte per a la Mobilitat.

Per agilitzar la descàrrega es recomana guardar els arxius ubicats a "Documents" a l'ordinador, a través del botó secundari del ratolí.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40