Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Plans municipals vigents

La pàgina s'ha generat el 26/05/2019 01:13:51

Pla especial del riu Ripoll

Él Pla Especial del riu Ripoll és un instrument urbanístic que forma part del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i que ha de ser el marc de referència per definir el model de gestió del riu, amb un àmbit total de 194 hectàrees. Les seves finalitats són:

  • Establir directrius d’ordenació ambiental
  • Establir directrius d’ordenació dels usos del sòl
  • Establir directius d’ordenació dels horts
  • Establir directrius sobre el manteniment de les edificacions existents
  • Establir directrius per a la preservació de la connectivitat ambiental
  • Concretar la jerarquia i les característiques específiques dels camins
  • Promoure l’arranjament de les parcel·les urbanes confrontants al riu
  • Regular els usos admissibles o incompatibles
  • Regular les actuacions permeses i prohibides 

El Pla Especial es troba en fase d'aprovació del seu document d'avanç. Està previst que aquest text s'aprovi a la Junta de Govern Local prevista el proper dimarts, dia 24 de juliol, i s’enviï a l’Oficina Tècnica Ambiental (OTA). Tot seguit, s’iniciarà un període de participació obert a l’aportació d’esmenes per part de la ciutadania. Un cop finalitzi aquesta fase, el Pla se sotmetrà a votació del Ple a finals de 2018 per poder-ne fer l’aprovació inicial, mentre que l’aprovació definitiva es preveu abans de l’estiu de 2019.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40