Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Pressupost municipal

La pàgina s'ha generat el 18/07/2024 09:17:10

Pressupost municipal 2014

Els pressupostos dels ajuntaments reflecteixen les prioritats, les aspiracions i els objectius del municipi; hi apareixen els recursos financers que s'assignen a cada servei i, així, es fa palesa la importància que s'atorga a cada àmbit d'actuació i els objectius que es volen aconseguir.  Una part important del finançament prové dels impostos, les taxes i els preus públics que es cobren als ciutadans: és el preu de viure en societat.

Cada any el Ple de l'Ajuntament aprova el pressupost.  A més de fer explícits els ingressos i despeses que permetran assolir els objectius definits al Programa d'Actuació Municipal, també estableix les normes que regulen la seva execució i l'avaluació del compliment dels objectius i fixa les responsabilitats per la gestió administrativa dels recursos financers; en aquest sentit, la transparència és un principi bàsic en la gestió del pressupost atès que els recursos que s'utilitzen han estat aportats pel conjunt de la ciutadania.  Per això, el Ple de l'ajuntament examina com s'ha gestionat el pressupost de l'any anterior i els seus resultats.

El pressupost municipal està integrat per les previsions d'ingressos i els límits autoritzats de les despeses segons la seva naturalesa.

Reduir el text del contingut Ampliar el text del contingut Descarregar en format PDF imprimir

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40