Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 30/09/2023 21:26:37

Obres Menors - Comunicació Prèvia

Àmbit | Urbanisme
  • Permís per a realitzar petites construccions i reparacions que no afecten l'estructura de l'edifici i que no necessiten cap tipus de llicència, però que s'han de comunicar a l'Ajuntament.
  • Per exemple, són obres menors de comunicació prèvia, obres puntuals en habitatges i locals, tala d'arbres, rehabilitació de les instal·lacions, etc.
  • Les obres podran començar l'endemà de la presentació de la sol.licitud i han de subjectar-se estrictament a la tipologia indicada.
  • En el termini d'un mes poden ser objecte d'inspecció.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona que realitzi obres menors en algun edifici del municipi
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
  • Instància de sol·licitud correctament omplerta.
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Es requereix de la documentació segons la tipologia d'obra.
  • Per més informació pot consultar el document de la sol·licitud.
Període de resolució |

Immediat

A tenir en compte |

- En cas d'haver de presentar documentació complementària, cal presentar-la amb el model de "Presentació de documentació complementària"


- El permís té una durada de 6 mesos


- Nova Ordenança Municipal sobre Tanques d'Horta

Cost |

Un cop presentada la comunicació, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Per l'any 2023 la taxa és de 28,70 €.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40