Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 11/12/2023 00:48:20

Llicència d'Obres Majors - legalització d'obres

Àmbit | Urbanisme

Permís que legalitza a un tercer les obres majors ja realitzades, és a dir, aquelles que comporten un augment de volum i/o superfície edificada a un solar o immoble o un canvi d'ús d'un immoble, local o habitatge.

Qui ho pot sol·licitar | El promotor de l'obra
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Regidoria d'Urbanisme
  • Per a presentació de documentació: SAC
Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta, ajuntant la següent documentació:

  • Qüestionari d’Estadística d’Edificació i Habitatge de  la Direcció General d’Habitatge.
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Projecte de legalització complert, visat pel Col•legi Oficial corresponent (per duplicat).
  • Certificat d’estabilitat constructiva.
  • Fotografies de l’obra a legalitzar, de la façana de l’edifici i del seu entorn urbanitzat.
  • Justificació del pressupost segons mòduls del COAC, o bé,  còpia de la fitxa de característiques.
  • Manual d’ús i manteniment de l’edifici o de la seva actualització (només en cas d’habitatges).
  • Fotocòpia model 900D. (Documentació acreditatiu d’alta o variació de la finca a efectes d’IBI).

L'Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació que sigui necessària amb la finalitat que la llicència es concedeixi amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.

Període de resolució |

2 mesos

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària, cal presentar-la amb el model de sol·licitud.

Cost |

Un cop atorgada la llicència, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa i l’impost (ICIO) a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40