Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 30/09/2023 22:14:37

Pròrroga de llicència d'Obres Majors

Àmbit | Urbanisme

Permís que amplia el temps que atorga l'Ajuntament per tal de realitzar una obra major

Qui ho pot sol·licitar | El promotor de l'obra.
Quan es pot sol·licitar | Abans d'exhaurir el termini de validesa de la llicència d'obres majors.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Presencial |
  • Per a revisió de documentació i consultes: Reigoria d'Urbanisme
  • Per a presentació de documentació: SAC
Documentació |

Es requereix de la documentació següent:

  • Instància de pròrroga d'Obres Majors.
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Certificat de l'arquitecte/a indicant les obres realitzades i les que resten per realitzar.
  • Justificació del pressupost de les obres pendents d'executar.
  • Fotografies on es vegi l'estat actual de les obres.

L'Ajuntament podrà sol·licitar tota la documentació que sigui necessària amb la finalitat que la llicència de pròrroga es concedeixi amb coneixement de totes les circumstàncies i amb les màximes garanties tècniques.

Període de resolució |

1 mes

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària, cal presentar-la amb el model de sol·licitud.

Cost |

Un cop atorgada la llicència, rebrà una notificació, per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Informació legal |

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40