Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 21/08/2019 03:35:32

Sol·licitud de subvencions per facilitar la mobilitat per raó d’estudis per al curs escolar 2018/2019

Àmbit | Economia i hisenda

Sol·licitud de concessió de subvencions per facilitar el desplaçament a centres educatius situats fora del municipi per cursar programes de formació i inserció, cicles formatius de grau mitjà o superior, d’especialitats que no estiguin ofertades en el municipi, o estudis universitaris, adreçats a joves nascuts/des entre els anys 1993 i 2002, que estiguin empadronats/ades al municipi de Castellar del Vallès com a mínim dotze mesos abans de sol·licitar la subvenció.

La quantia de la subvenció serà de 100 € quan el desplaçament es realitzi al municipi de Sabadell i de 200 € quan el desplaçament es realitzi a altres municipis.

Qui ho pot sol·licitar | Joves nascuts/des entre els anys 1993 i 2002 que estiguin empadronats/ades en el municipi de Castellar del Vallès com a mínim dotze mesos abans de sol·licitar la subvenció.
Quan es pot sol·licitar | Del 24 de setembre de 2018 fins al 14 d'octubre de 2018, inclusivament
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit” i caldrà:

- Omplir la instància genèrica electrònica

- Adjuntar el formulari de sol·licitud normalitzat correctament omplert i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

Enllaç tràmit
Presencial |
Documentació |

Formulari de sol·licitud normalitzat correctament omplert, aportant la documentació següent:

  • Còpia del document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres, o passaport) de la persona que sol·licita la subvenció
  • Còpia del document acreditatiu d’haver formalitzat la matrícula en els estudis que donen dret a obtenir la subvenció
  • Còpia del document acreditatiu d’haver realitzat el pagament
A tenir en compte |

  • La concessió s’efectua mitjançant un règim de concurrència no competitiva i es concediran per ordre d'arribada de les sol·licituds estimades positivament fins esgotar el pressupost disponible.

  • En aquest procediment es substitueix la notificació individual per la publicació que es farà en el tauler d’anuncis de la corporació.

Cost |

No

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40