Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

Sol·licitud de subvenció a activitats de comerç al detall i de serveis, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència de la COVID-19

Tràmit per a la sol·licitud de concessió per part de l’Ajuntament de Castellar del Vallès de subvencions a les activitats de comerç al detall i de serveis afectades per la suspensió de l’exercici de l’activitat com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma per afrontar l’emergència sanitària provocada per la COVID-19, amb la finalitat de compensar les pèrdues econòmiques sofertes i promoure la continuïtat de la seva activitat.

Les activitats econòmiques objecte de subvenció han de reunir els requisits següents:

a) Ser una activitat comercial minorista o al detall, en la definició que dona l’article 5.2 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires, o una activitat de prestació de serveis, en la definició que dona l’article 6.1 de la mateixa norma, amb local o centre de treball ubicat en el terme municipal de Castellar del Vallès.

b) Disposar de llicència d’activitat.

c) Haver iniciat l’activitat amb anterioritat al dia 14 de març de 2020

d) Haver suspès l’exercici de l’activitat com a mesura derivada de l’aplicació del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, i/o haver patit una reducció involuntària de la seva facturació en els mesos que ha estat vigent l’estat d’alarma, en comparació amb els mateixos mesos de l’any anterior, com a conseqüència de la suspensió de l’exercici de l’activitat.

Quan es pot sol·licitar | Del 12 fins el 30 de juny de 2020
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “Enllaç tràmit” adjuntant el formulari corresponent a cada cas i la documentació requerida.

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses

Enllaç tràmit
Presencial |

Per accedir presencialment al servei cal demanar cita prèvia a www.castellarvalles.cat/citapreviaempresa

Documentació |

Instància de sol·licitud correctament omplerta, adjuntant:

  • Còpia del document identificatiu (document nacional d’identitat, targeta de residència o número d’identificació de persones estrangeres) de la persona que sol·licita la subvenció.
  • Còpia de la targeta del NIF, en el cas de persones jurídiques.
  • Còpia de la declaració censal d’alta en el cens d’empresaris, professionals i retenidors (models 036 o 037 de l’Agència Tributària) o del Document Únic Electrònic (DUE), en el seu cas, que acrediti l’exercici d’una activitat econòmica en el municipi de Castellar del Vallès.
  • Declaració responsable relativa al compliment dels requisits establerts a l’ordenança (d’acord model)
Cost |

Gratuït

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40