Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/11/2023 23:08:59

Obres Menors - Comunicació prèvia instal·lació plaques fotovoltaiques

Àmbit | Urbanisme
 • Permís per a realitzar la instal·lació de plaques fotovoltaiques.
 • Les obres podran començar l’endemà de la presentació de la sol·licitud, sempre que s’acompanyi de la documentació requerida.
 • Durant l’execució les obres poden ser objecte d’inspecció.
Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona que realitzi obres menors en algun edifici del municipi
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment.
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses

@ TRAMITAR
Presencial |
Documentació |
 • Instància de sol·licitud correctament omplerta.
 • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
 • Documentació tècnica (incloent memòria i plànols).
 • Detall constructiu de la unió de l’estructura portant de les plaques fotovoltàiques amb l’estructura de l’edifici.
 • Estudi bàsic de seguretat i salut.
 • Assumeix de direcció de la instal·lació.
 • Certificat col·legial conforme el tècnic està habilitat i de ple dret.
 • Fotografies del lloc on col·locar les plaques fotovoltaiques.
 • Pressupost d’execució material.
 • Impost d'activitats econòmiques (IAE) de l'empresa encarregada de realitzar la instal·lació.

Per més informació pot consultar el document de la comunicació.

Període de resolució |

Immediat

A tenir en compte |

En cas d'haver de presentar documentació complementària, cal presentar-la amb el model de "Presentació de documentació complementària".


Un cop finalitzada la instal·lació de l’obra, es podrà sol·licitar bonificació de l’Impost de Béns Immobles per als immobles en els quals s’hagin instal·lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol.

Cost |

Un cop presentada la comunicació, rebrà una notificació, per part de l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, que li permetrà fer efectiu el pagament de la taxa i l’impost (ICIO) a través de qualsevol de les entitats col·laboradores amb aquest Organisme.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40