Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 27/11/2022 20:24:28

Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal, cremes de restes vegetals per motius fitosanitaris i comunicació de focs d'esbarjo

Àmbit | Medi ambient

Mitjançant aquest tràmit es poden sol·licitar les següents activitats:

 • a. Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal llevat de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris.
 • b. Autorització excepcional de crema de restes vegetals.
 • c. Comunicació de focs d’esbarjo.

a) Autorització per a la realització d'activitats amb risc d'incendi forestal llevat de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris
Entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta:

 • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
 • Llençar objectes encesos.
 • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
 • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
 • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Amb tot, el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats que suposen un risc d'incendi forestal.

b) Autorització excepcional de crema de restes vegetals per motius fitosanitaris
Durant tot l’any i a tot el territori de Catalunya queda prohibida la crema de restes vegetals. Aquesta activitat només es podrà realitzar sota les condicions d’excepcionalitat que disposa l’article 27.3 de la llei 7/2022 del 8 d’abril per problemes fitosanitaris amb autorització de Sanitat Vegetal o per prevenció d’incendis amb autorització de les Seccions Territorials de Boscos del Departament.

Dintre de l’apartat de documentació relacionada, es troba el document Llista de malalties (M0276-AN11) on es llisten les malalties per les que es poden fer les autoritzacions.

c) Comunicació de focs d’esbarjo

Entre el 16 d’octubre i el 14 de març s’ha de comunicar la realització de qualsevol mena de foc d’esbarjo en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta.

IMPORTANT

El passat 9 d’abril l’Estat va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). L’article 27.3 diu: "Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats a l'entorn agrario silvícola....". Si bé es preveuen algunes excepcions, estan restringides a circumstàncies gens habituals. Aquesta norma afecta tot el territori de Catalunya.

 • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals llevat de crema de restes vegetals. Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.
 • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.
 • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a “@ TRAMITAR

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès.

@ TRAMITAR
Presencial |

A més del Servei d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, es poden presentar a l'Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, c/ Sant Llorenç, 22-24, a Sabadell.

Documentació |

No es requereix de cap documentació, en el moment de la comunicació, es facilitarà un document justificant de la seva presentació.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40