Desplegar menú

Ajuntament de Castellar del Vallès

Saltar al contingut
 

Tràmits municipals

La pàgina s'ha generat el 28/11/2023 23:40:55

Llicència de divisió horitzontal

Àmbit | Urbanisme

Llicència urbanística que s'ha de sol·licitar per la constitució o modificació d'un règim de propietat horitzontal, simple o complexa. 

Qui ho pot sol·licitar | Qualsevol persona
Quan es pot sol·licitar | En qualsevol moment
per Internet |

Per presentar aquesta sol·licitud electrònicament podeu accedir fent clic a  “@ TRAMITAR”, omplir la instància genèrica i adjuntar el formulari de sol·licitud correctament omplert i la documentació requerida. Les dades del sol·licitant i del representant (en cas d'haver-ne) han de ser els mateixos tant en aquest formulari com en el formulari electrònic. 

Cal tenir en compte que és necessari disposar d'un CERTIFICAT O IDENTIFICACIÓ DIGITAL admès. Podeu consultar quins certificats i identificacions són admesos a l'enllaç següent: Certificats digitals i signatures electròniques admeses.

@ TRAMITAR
Per telèfon | No
Presencial |

No

Documentació |
  • Memòria justificativa de l'adequació del nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptiblres d'aprofitament privatiu independent proposat a les determinacions del planejament urbanístic i a la legislació sectorial aplicables. 
  • Sol·licitud d'autorització per tramitar en nom d'una altra persona (si s'escau). 
  • Plànols a escala adequada en què constin el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent, la seva superfície i ús urbanístic. 
  • Nota simple o certificació del Registre de la Propietat on consti la descripció de la finca o edificació. 
  • Plataforma del document públic o privat pel qual s'incrementa el nombre d'habitatges, establiments o altres elements susceptibles d'aprofitament privatiu independent respecte dels autoritzats en una llicència urbanística anterior. 
Període de resolució |

El termini per resoldre sobre l'atorgament de la llicència urbanística que autoritzi les operacions és d'1 mes. 

 

 

Informació legal | Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística. Articles 30 a 32.

Peu de pàgina

Ajuntament de Castellar del Vallès · Passeig Tolrà, 1 | 08211 Castellar del Vallès | Tel. 93 714 40 40